ZASADY WSPÓŁPRACY

Głównymi zasadami, jakimi kieruje się P.H.U Fart są: partnerstwo i etyka w prowadzeniu bussinesu.
Warunki handlowe współpracy ustalamy indywidualnie, tak by jak najlepiej dostosowaæ je do potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów. 

Zapraszamy do współpracy.