KLEJE ANAEROBOWE


     ..... to płynne tworzywa sztuczne, które po odcięciu powietrza i w kontakcie z metalem polimeryzują (zastygają) tworząc twardą masę plastyczną.

     Tworzywo anaerobowe po zastygnięciu jest odporne na wysokie temperatury, stałe i zmienne obciążenia mechaniczne oraz kontakt z mediami przemysłowymi.

     Spolimeryzowane (utwardzone) tworzywo anaerobowe stanowi wytrzymały i nie starzejący się element konstrukcyjny maszyn, urządzeń i pojazdów.


Wybierz grupę klejów:

INFORMACJE O PRODUKTACH ZABEZPIECZAJĄCYCH GWINTY

INFORMACJE O PRODUKTACH ZABEZPIECZAJĄCYCH GWINTY
INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH GWINTY

INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH GWINTY
INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH KOŁNIERZE

INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH KOŁNIERZE

INFORMACJE O PRODUKTACH MOCUJĄCYCH W POŁĄCZENIACH WSPÓŁOSIOWYCH

INFORMACJE O PRODUKTACH MOCUJĄCYCH W POŁĄCZENIACH WSPÓŁOSIOWYCH
INFORMACJE O PRODUKTACH IMPREGNUJĄCYCH METAL

INFORMACJE O PRODUKTACH IMPREGNUJĄCYCH METAL


Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.


Odporność klejów anaerobowych na kontakt z cieczami i gazami:


Pełna odporność:

Ciecze:
acetamid, aceton, acetylen (ciekły), akrylonitryl, albumina, aldehydy: benzoesowy (olej z gorzkich migdałów), butylowy, izobutylowy, mrówkowy (zimny), octowy, alkohole: allilowy, amylowy, butylowy, dwuacetonowy, etylowy, furfurylowy, heksylowy, izobutylowy, izopropylowy, metylowy, propylowy, tłuszczowe, ałuny: chromowy, potasowy, sodowy, aminiglikol, aminy kwasów tłuszczowych, amyloamina, anilina, antybiotyki, antychlor - roztwór, antyutleniacze, argon, arsenek ołowiu, arsenian sodowy, asfalt stopiony, atrament, aureomycyna, azotany: cyrkonowy, potasowy, rtęciowy, sodowy, srebrowy, torowy, uranylu, wapniowy, żelazowy, azotyn sodowy, azydobenzen, bacytracyna, barwniki anilinowe i organiczne, bejca kasztanowa i miedziowa, bentonit (emulgator), benzol, benzen, benzosulfonian sodowy, benzyna, bezwodnik kwasu, wolframowego, bezwodnik maleinowy, boksyt, boraks (roztwór), boran amonowy, bromki: amonowy, cynkowy, kadmu, metylu, potasowy, propylu, sodowy, butadien, butylcellosolve, butyloamina, carbitol, cellosolve, cement płynny, suchy i zawiesina, chinon, chloramina, chloran sodowy i wapniowy, chlorki: acetylu, amonowy (salmiak), amylu, barowy, butylu, chromowy, cyjanurowy, cynkowy, glinowy, kobaltawy, litowy, magnezowy, manganowy, miedziowy, nitrozylu, potasowy - roztwór, selenu, sodowy, sulfonylu, sulfurylu, tiofosforylu, tionylu, wapniowy, wapniowy - roztwór, złotowy, żelazowy, chlorobenzen, chlorofil, chloroform (suchy), chlorowodorek benzenu, chłodziwa szlifierskie, chromian amonowy i potasowy, ciecz: bordowska, dielektryczna, i z wymieniaczy jonowych, cukier: krystaliczny, surowy - ciekły, surowy - rafinowany, topiony, Cyjanki: cynkowy alkaliczny, kadmu, miedziowy, potasowy - roztwór, sodowy, srebrowy, złotawy, cykloheksan, cyny: alkaliczna, do lutowania, kwaśna, cynian sodowy, cynk do lutowania, cytrynian wapniowy, czterochlorek krzemu i tytanu, czteroetylek ołowiu, czteronitrometan, dekstran, dekstryna (klej skrobiowy), detergenty, diatomit (ziemia okrzemkowa), dioksan (suchy), dwuamyloamina, dwuazooctan, dwubromoetylen, dwuchloroetylen, dwuchlorofenol, dwuchlorometylen, dwucyjanodwuamid, dwuetyloamina, dwufenyl, dwumetylosulfin, dwupenten-pinen, dwusiarczek węgla, ekstrakty: ligniny, mięsa wołowego, słodowy, waniliowy, z wątroby, emalie lakiernicze, emulsje: asfaltowa, klejowa, polichlorku winylu, olejowe, enzym - roztwór, epichlorohydyna, ergosterol - roztwór, ester fosforanowy i octowy, etanol, eter: butylowy (suchy), dwuchloroetylowy, etylowy, izopropylowy, naftowy (gazolina), etylenodwuamina, etyloamina, etylocellosolve, etylogazolina, etylokrzemian, farby: wodna kazeinowa, do prania, na oleju lnianym, włókiennicze, wodorozcieńczalne, fekalia (nieczystości), fenol, fenylobetanaftyloamina, ferment, floroglucyna, fluorki: amonowo-krzemowy, amonowy, ołowiawy, sodowy, fluoroboran niklowy, fluorokrzemian sodowy, formaldehyd gorący i zimny, fosforany: amonowy, krezylowy, potasowy, wapniowy, fryta porcelanowa, ftalan butylowy, furfurol, gazoliny: aromatyzowana, gammaglobulina, biała, kwaśna, kąpiel alkaliczna, kąpiel kwaśna, gazy i ciecze zawierające fluor, glejta ołowiana, gliceryna C.P. po wyługowaniu alkalicznym, glikokole: glicyna, dwuetylowy, etylenowy, trójetylenowy, glina, glinian sodowy, glioksal, glukoza (cukier skrobiowy), glutaminian sodowy, gluten, granodyna, halon - roztwór, heksadien, heksan, heptan, hydrazyna, hydrochinon, hydroponika - roztwór, izo-oktan, jedwab wiskozowy, jod-jodek potasowy, jod roztwory, jod w alkoholu, jodki: amonowy, potasowy, srebrowy, jodobrom, kadin, kamfora, karboksymetyloceluloza, kawa - koncentrat, kazeina, kąpiele: bromianowa i cyjankowa do kadmowania, cyjankowa do brązowania, cyjankowa do mosiądzowania, cyjankowa do srebrzenia, cyjankowa do złocenia, do cynkowania, do cynkowania (alkaliczna), do cynkowania (kwaśna), do cynowania (kwaśna), do kadmowania, do kobaltowania (kwaśna), do miedziowania (alkaliczna), do miedziowania (kwaśna), do niklowania, do platynowania, do żelazowania (kwaśna), eleksalacyjna, farbiarska, fluoro-boranowa do ołowiowania, wybielająca, ketchup i koncentrat pomidorowy, keton metylowo-etylowy i inne, Kleje: pszeniczny i fenolowe, koncentraty flotacyjne, kreda, kremy kosmetyczne, kreozot, krew ludzka i zwierzęca, krzem aktywny, krzemiany: potasowy i wapniowy, ksantogeniany: celulozy, potasowy, sodowy, ksylol, dwumetylobenzol, kwasy: acetylosalicylowy, akrylowy, arsenowy, benzoesowy, borny, chlorooctowy, cyjanoakrylo-sulfonowy, dwuglikolowy, fenolosulfonowy, fluorokrzemowy 10% zimny, ftalowy, glikolowy, glukonowy, glutaminowy, itakonowy, kreozotowy, maleinowy, mlekowy, hydroksypropionowy, mrówkowy (zimny), oleinowy (gorący), oleinowy (zimny), palmitynowy, pikrynowy - roztwór, piromelitowy, polifosforowy, propionowy, rodanowodorowy, salicylowy, Kwas sorbinowy, stearynowy, sulfamidowy, szczawiowy, tioglikolowy, trójchlorooctowy, undecylenowy, winowy, dwuhydroksybursztynowy, wolframiano- fosforowy, tłuszczowe, kwaśne chromiany: potasowy i sodowy, kwaśny fluorek glinowy, kwaśne siarczany: berylowy, magnezowy, wapniowy, kwaśne siarczyny: amonowy i sodowy, kwaśny tlenek glinowy, kwaśne węglany: glinowy, sodowy, sodowy (roztwór), lakiery - w tym samochodowe, laktoza, lateksy: butadienowo-styrenowy, GRS, kauczukowy, naturalny, piankowy, sulfamidowy, syntetyczny, lecytyna, ligninosulfonian sodowy, liożel - emulsja, lody spożywcze, lox (ciekły tlen), łój, ługi: alkaliczny (alk. solanka) i siarczynowy, łupek, magnezyt, majonez, maltoza (cukier maltozowy), mannit - roztwór, masy: azbestowa, papiernicza - bielona, - chlorowana, - przemyta i bielona, - z farbą, streptomecynowa, winogronowa, maślanka, melasa jadalna i surowa, mentol, merkaptan (ticalkohol), metakrzemian sodowy, metan, metanol (alkohol metylowy), metyloamina, metylocellosolve, metyloizobutyloketon, metylokarbitol, mleczan metylu i wapniowy, mleczko magnezowe, mleko, molibdenian amonowy, monofosforan sodowy, morfolina, morszczyna, mrówczany: amonowo-miedziowy, amonowy, etylu, sodowy, wapniowy, musztarda spożywcza, nadboran sodowy, nadchloran potasowy, nadmanganian potasowy, nadsiarczany: amonowy, potasowy, sodowy, nadtlenki: bielący, sodu, wodoru, nafta, nafta chlorowana, naftalen, naftanian miedziowy, nawózy (roztwory), neopren - emulsja, neopren - lateks, nikiel, nitroalkany suche, nitrobenzen suchy, nitroceluloza, nitrofuran, nitroguanidyna, norit (węgiel aktywny), ocet, octany: amylu, barowy, butylu, celulozy, chromowy, etylu, glinowy, izopropylu, metylu, niklowy, potasowy, sodowy, wapniowy, winylu, oleje: arachidowy, bawełniany, cylindrowy, do pomp próżniowych, kokosowy, kreozotowy, kukurydziany, lniany, mineralny, mineralny biały, oliwkowy (oliwa), opałowy, palmowy, parafinowy (nafta), rybny, rycynowy, smarowy, smołowy, sojowy, sosnowy, spożywczy, talowy, tungowy, (drzewny), zbożowy, do druku tkanin, emulgowane, roślinne, rozpuszczalne, silnikonowe, sulfonowane, uszlachetniające do tkanin, zwierzęce, olejek terpentynowy, oranż metylowy, paliwo do silników odrzutowych, paliwo lotnicze, papka magnezowa, para-dwuchlorobenzen, paraformaldehyd, para niskociśnieniowa, para sterylizacyjna, pasta do zębów, pasta kauczukowa, pektyna, penicylina, pentaerytryt - roztwór, perchlorometylo-merkaptan, perfumy, piasek zawierający fosfor, pięciochloroetan, pikrynian amonowy, piranol, pirogalol, pirol, pirydyna, piwo, płyn hamulcowy, podchloryny: glicyny, sodowy, wapniowy, podsiarczyny: amonowy i sodowy, polewa ceramiczna, potaż (węglan potasowy), Preparaty DDT, Preparaty do szlifowania, Proteiny, Pulpa celulozowa, Pulpa chemiczna, Pulpa rudy żelaza, pulpa sodowa, roccal, ropa naftowa, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalnik plazmy, rozpuszczalniki: octanowy, aromatyczne, chlorowane, roztwory: do mycia tytoniu, mydła (stearyniany), soli - alkaliczny, soli - do peklowania, soli - elektrolityczny, szlamu siarki w siarczku węgla, rtęć, ryboflawina, safrol, salmiak, siarczany: amonowo-niklowy, amonowy, barowy, chromowy, cynkowy, cyrkonowy, dwuetylowy, galowy, glinowo-potasowy, glinowy, kadmowy, magnezowy, manganawy, miedziowy, niklowy, ołowiawy, potasowy, sodowy, uranylu, wapniowy, żelazowy (10%), żelazowy (roztwór nasycony), żelazowy siedmiowodny, siarczki: amonowy i sodowy, siarczyny: sodowy, wapniowy, skrobia, smalec, smary szlifierskie, smary tłuszczowe, smoła węglowa, soda do prania, soki owocowe (cytrynowy, grejpfrutowy, jabłkowy (wino jabłkowe), pomarańczowy, pomidorowy, winogronowy) i buraczany lub pulpa, , sok z kapusty, solanka chlorowana, solanka zimna, sole: fluorowe, metali ziem rzadkich, uranowe, solwent - nafta, sorbit, sól antymonowa, spoiwo rdzeniowe, stopy: emalierski, fosforowy, parafinowy, styren, sulfaminian wapniowy, sulfatiazol, sulfon, syropy: Cola, czekoladowy, kukurydziany, maltozowy, szare mydło (potasowe), szczawian amonowy, szczepionka przeciw polio, szelak, sześciochlorobenzen, sześciofosforan, szlam poliakrylo-nitrylowy, ścieki papiernicze i gorzelnicze, środek smarny Distera, środek spieniający, środki farmaceutyczne, środowiska bakteryjne, terpentyna, tiocyjanian amonowy, tiokarbamid, tiomocznik, tlenki: cynkowy, cynkowy w wodzie, glinowy, glinowy aktywny, żelaza, tłuszcze spożywcze i zwierzęce, toluen, toluol (metylobenzol), topnik, trioxan, trójchloroetan, trójchloroetylen, trójchlorometan, trójetanoloamina, trójfosforan sodowy, trójtlenek antymonu, tymol, wapno bielące i gaszone, wazelina, węgiel aktywny, węglany: amonowy, barowy, magnezowy, potasowy, sodowy, wapniowy, węglowodór chlorowany, witaminy w oleju, woda: zwykła (o różnym pH), chlorowana, demineralizowana, destylowana, kopalniana, kukurydziana, miękka, morska, odsolona, pitna, pralnicza, zawierająca węglany, zeolitowa, wodorotlenki: glinowy, magnezowy, potasowy, 20% zimny, wapniowy, wodór, wodzian hydrazyny, woski: chlorowany, Halo, polioksyetylenowy, wódka tarninowa, wybielacz do prania, wywar maltozowy, wywar whisky, wywoływacz - roztwór, zaciery: gorzelniany, zbożowy, z ziarna, zawiesiny: polichlorku winylu, popiołu, szmergla, żelatyna spożywcza, żelazocyjanek sodowy i wapniowy, żel krzemionkowy, żywice: izocyjanianowa, melaminowa, terpenowa w alkoholu, fenolowe.


Gazy:
acetylen, amina, amoniak (salmiak), azot gazowy, butadien - ciekły, butylen - ciekły, chlorek metylu, chlorowodór, cyjan gazowy, dwutlenek siarki, dwutlenek siarki - suchy, etan, eter, etylen (dwutlenek węgla gazowy), gaz generatorowy 50 psi, gaz koksowniczy zimny, gaz paleniskowy zimny, gaz ziemny, gazy fabryczne, hel, izobutan, kwas solny gazowy, metan, pary kwasu siarkowego, powietrze, propan, propylen, siarczek węgla gazowy, siarkowodór wilgotny i suchy, tlenek etylenu, tlenek węgla gazowy, trójtlenek siarki suchy, wodór gazowy.
Częściowa odporność - zaleca się próby:

Ciecze:
aldehyd mrówkowy (gorący), brom ( roztwór), bromowodór, chlorek metylu, dwutlenek chloru, fluorowodór - gaz, freon,
kąpiel do chromowania, kwasy: akumulatorowy, azotowy do 20%, chromowy do 50% zimny, cyjanowodorowy, pruski, fosforowy 10% gorący, galusowy, karbolowy, masłowy, mrówkowy (gorący), nadchlorowy, nadsiarkowy, nikotynowy, octowy, siarkawy, siarkowy do 75%, solny, chlorowodorowy, tolueno-sulfonowy, sulfonowe, mieszanina chromowa,
nadtlenek wodoru stężony, roztwór kwasu cytrynowego gorący, roztwór kwasu cytrynowego zimny (tanina), kwas garbnikowy (zimny), tanina kwebracho, woda gotująca, wodorotlenki: amonowy, barowy, sodowy 20% gorący, 50%-70% zimny.


Gazy:
cyjanowodór, freon (11-12-21-22), gaz koksowniczy gorący, gaz paleniskowy gorący.
Brak określonej odporności - zaleca się próby:

Ciecze:
amoniak gazowy, bezwodnik kwasu azotowego, brom, chlor (ciekły), chlor (suchy), kąpiel bieląca (chlorowa), kwasy: azotowy dymiący, azotowy rozcieńczony, chlorosulfonowy, chromowy 50% gorący (40-80°C), fluorowodorowy, nadmanganowy, siarkowy 75-100%, siarkowy dymiący, ozon ciekły, wodorotlenek sodowy 50%-70% gorący.


Gazy:
chlor - ciekły, chlor gazowy - suchy, ozon, tlen, tlen 150 psi, trójtlenek siarki gazowy .Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.
...kleje przemysłowe

M E N U

ANAEROBY


KLEJE
AKRYLOWEKLEJE
BŁYSKAWICZNEKLEJE
EPOKSYDOWEINNE
PRODUKTYPRODUKTY
POMOCNICZEJESDNOSTKI
SYMBOLE
NAZWY

łożyska

© P.H.U. FART 2007-2013

www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
[źródło: http://pl.wikipedia.org ]
The Schaeffler Group's INA brand stands for the development and manufacture of rolling bearings, plain bearings and linear systems as well as precision components for the automotive industry for engines, transmissions and powertrains worldwide. For 60 years, INA brand products have stood for creative application solutions as well as top engineering and production expertise to the company’s customers.