Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
10. Porównanie łożysk tocznych
Teoria

  • Historia

  • Wiadomości wstępne

  • Łożyska toczne, ich budowa i podział

  • Schemat podziału

  • Promieniowe kulkowe

  • Promieniowe wałeczkowe

  • Osiowe

  • Inne łożyska

  • Normalizacja

  • Porównanie

  • Trwałość, nośność i obciążenie

  • Obciążenie statyczne i dynamiczne

  • Koszyki, smarowanie, dozór

  • Różne

  • Podstawowe pojęcia

    Źródła

  • W tabelach poniżej można znaleźć najważniejsze cechy poszczególnych rodzajów łożysk. Należy jednak pamiętać, iż daje ono jednak tylko zgrubną orientację co do doboru łożyska.

    Łożyska poprzeczne

    Tab. 10.1. Porównanie łożysk poprzecznych
    przydatność:
    duża
    duża
    normalna
    ograniczona
    żanda
    rodzaje łożysk
    kulkowe zwykłe
    kulkowe skośne
    kulkowe skośne dwurzędowe
    łożyska do wrzecion
    kulkowe o styku czteropunktowym
    kulkowe wahliwe
    walcowe jednorzędowe
    walcowe dwurzędowe
    stożkowe
    baryłkowe jednorzędowe
    baryłkowe dwurzędowe

    Łożyska wzdłużne

    Tab. 10.2. Porównanie łożysk wzdłużnych
    przydatność:
    duża
    duża
    normalna
    ograniczona
    żanda
    rodzaje łożysk
    kulkowe zwykłe
    kulkowe skośne
    walcowe
    baryłkowe


    © P.H.U. FART 2007-2013

    www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


    łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
    [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
    Logo SKF oznaczało zawsze łożyska wysokiej jakości. Wiodąca pozycja w dziedzinie technologii łożysk uczyniła z SKF jedną z najbardziej szanowanych marek w świecie przemysłu. Łożyska i akcesoria? Oczywiście. Żaden inny producent łożysk na świecie nie może sprostać szerokości palety produktów SKF. Jednak zajmując od ponad 100 lat czołową pozycję w świecie przemysłu - SKF zdobył niezrównane doświadczenie w niemal każdej branży - na ziemi, pod ziemią, na morzu i w powietrzu. Nawet na innych planetach. Poznaj potęge inżynierii wiedzy.