Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
9. Normalizacja i główne wymiary łożysk tocznych
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 • Normalizacja

  Dla łożysk o wymiarach metrycznych zostały ustalone przez ISO tablice głównych wymiarów, z którymi powinny być zgodne wymiary wszystkich typów łożysk bieżąco produkowanych i nowo projektowanych. Tablice te są okresowo uzupełniane. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął te dane do PN/M-86404.

  W systemie normalizacyjnym każde łożysko ma numer - cechę składającą się z grup cyfrowych i literowych, w których zakodowane są konstrukcje i użytkowe właściwości łożyska (rys. 9.1). Grupa znajdująca się na początku łożyska wskazuje rodzaj łożyska. Następna, jednocyfrowa lub dwucyfrowa grupa wymiarowa określa proporcje jego wymiarów i przedstawia odmianę wymiarową. Ostatnia grupa cyfrowa informuje o średnicy otworu łożyska. Za nią znajduje się oznaczenie odmiany konstrukcyjnej. Połączenie grup rodzaju łożyska, odmiany wymiarowej i konstrukcyjnej stanowi serię łożyska. Mieszana literowo-cyfrowa grupa na końcu numeru informuje o charakterze specjalnego wykonania.


  Rys. 9.1. System oznaczania łożysk tocznych

  Rodzaj łożyska nie zawsze jednoznacznie wynika z pierwszej grupy numeru ze względu na ograniczoną liczbę cyfr od 1 do 9 w porównaniu z liczbą rodzajów łożysk. W związku z tym rodzaje łożysk wykonywane w różnych odmianach wymiarowych oznaczono tą samą cyfrą i ich jednoznaczne oznaczenie stanowi połączenie grupy rodzaju i odmiany wymiarowej. Symbole rodzajów łożyska zestawiono w tab. 9.1, a odmian konstrukcyjnych w tab. 9.2. Typ łożyska jest określony przez grupy rodzaju u odmiany konstrukcyjnej.


  Rys. 9.2. Przykłady budowy numeru łożyska

  Tab. 9.1. Symbole rodzajów łożysk
  Rodzaj łożyskaSymbol
  rodzaju
  Rodzaj + grupa wymiarowa
  Łożyska promieniowe :
  kulkowe zwykłe6, 166119, 618, 160, 60, 62, 63, 64
  kulkowe dwurzędowe4
  kulkowe wahliwe1, 210, 12, 13, 22, 23
  kulkowe do iskrownikówE, Bo, L, M
  kulkowe skośne jednorzędowe7
  kulkowe skośne dwurzędowe332, 33
  kulkowe skośne jednorz. dwukierunkowe
  - z dzielonym pierścieniem zewnętrznymQ
  - z dzielonym pierścieniem wewnętrznymQJ
  jednorzędowe walcoweN
  dwurzędowe walcoweNNNN 49 NN 30
  wielorzędowe walcoweNNNN 60 NN 69 NN 70
  igiełkoweNA
  stożkowe3320, 302, 322, 303, 323, 313
  baryłkowe dwurzędowe2222, 223, 240, 239, 230, 231, 241
  baryłkowe jednorzędowe2202, 203
  Łożyska osiowe :
  kulkowe
  - jednokierunkowe5511, 512, 513, 514
  - dwukierunkowe5522, 523, 524
  - kątowe dwukierunkowe23
  baryłkowe2292, 293, 294
  walcowe8

  Tab. 9.2. Symbole odmian konstrukcyjnych
  Odmiany konstrukcyjne łożyskSymbol
  Konstrukcja wewnętrzna :
  uszczelka gumowa z jednej stronyRS
  uszczelki gumowe z obu stron2RS
  blaszka ochronna z jednej stronyZ
  blaszki ochronne z obu stronZZ, 2Z
  otwór stożkowy, zbieżność 1:12K
  otwór stożkowy, zbieżność 1:30K 30
  rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznymN
  rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym i pierścień sprężynującyNR
  blaszka ochronna z jednej strony i rowek osadczy z drugiej strony łożyskaZN
  jak wyżej, jednak z pierścieniem osadczym sprężynującymZNR
  dwa kanałki ustalające na pierścieniu zewnętrznymN 2
  rowek smarowniczy i 3 otwory w pierścieniu zewnętrznymW 33
  łożysko z pełną liczbą części tocznych bez koszykaV
  Elementy łożyska (przedrostek przed numerem łożyska) :
  swobodny pierścień wewnętrzny lub zewnętrznyL
  łożysko bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznegoR
  Koszyk:
  tłoczony z blachy stalowej niehartowanejJ
  tłoczony z blachy mosiężnejY
  masywny mosiężnyM
  masywny stalowy lub ze specjalnego żeliwaF
  masywny z lekkiego metaluL
  masywny z tekstolituT
  masywny z tworzywa sztucznegoTN

  W miarę postępu w konstrukcji wewnętrznej łożysk lub wprowadzenia szczegółowych odmian konstrukcyjnych poszczególni producenci wprowadzają własne dodatkowe symbole, nie pokrywające się z oznaczeniami innych wytwórców. Są to na ogół duże litery arabskie następujące po cyfrowej części numeru łożyska.

  Wymiary główne

  Przestrzeń zajmowaną przez łożysko określają wymiary główne (rys. 9.2) w milimetrach. Wymiarami tymi są:
  d - średnica otworu w pierścieniu montowanym na wale,
  D - średnica zewnętrzna pierścienia montowanego w oprawie,
  B lub T - szerokość łożyska poprzecznego lub skośnego,
  H - wysokość łożyska wzdłużnego,
  Rs - promień zaokrąglenia pierścienia zewnętrznego.


  Rys. 9.3. Wymiary główne

  Wymiary główne są ujęte w znormalizowane ciągi średnic i szerokości (wysokości). Ciąg średnic jest ciągiem podstawowym i podporządkowuje średnicy wewnętrznej ciągi średnic zewnętrznych 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 od najmniejszych do największych. Jednocześnie określają one odmianę łożyska od szczególnie lekkiej (8, 9), poprzez bardzo lekką (0), lekką (2), średnią (3) do ciężkiej (4). Każdemu ciągowi średnic mogą być przyporządkowane ciągi szerokości oznaczone cyframi 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 określające odmianę szerokości łożyska od nadzwyczaj wąskich (7, 8, 9) poprzez wąską (0), normalną (1), szeroką (2) do bardzo szerokiej (4, 5, 6).

  Skojarzenie symboli ciągu średnicy z ciągiem szerokości określa dwucyfrową grupę wymiarową łożyska, w której pierwsza cyfra określa odmianę szerokości, a druga średnicy łożyska.


  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  Bearings Timken is a global leader in friction management technologies and provides one of the most complete offerings of antifriction bearings in the industry. Product List Find the right bearing products for your application. Timken offers all types of antifriction bearings, bearing kits, and advanced products such as housed units, integrated bearing assemblies and precision assemblies. Services Enhance bearing performance through a wide range of Timken services, including remanufacture and repair, reliability services and training. Interactive Engineering Tools Find a bearing or assembly by searching part numbers or constraints. Also includes tools for determining bearing tolerances, periodic frequencies and interchange for housed units. Where to Buy Use our online locator to find an Authorized Timken Distributor or Timken sales office near you.