łożyska, kleje przemysłowe, pasy klinowe, Legnica, dolnośląskie


Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
9. Normalizacja i główne wymiary łożysk tocznych
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 • Normalizacja

  Dla łożysk o wymiarach metrycznych zostały ustalone przez ISO tablice głównych wymiarów, z którymi powinny być zgodne wymiary wszystkich typów łożysk bieżąco produkowanych i nowo projektowanych. Tablice te są okresowo uzupełniane. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął te dane do PN/M-86404.

  W systemie normalizacyjnym każde łożysko ma numer - cechę składającą się z grup cyfrowych i literowych, w których zakodowane są konstrukcje i użytkowe właściwości łożyska (rys. 9.1). Grupa znajdująca się na początku łożyska wskazuje rodzaj łożyska. Następna, jednocyfrowa lub dwucyfrowa grupa wymiarowa określa proporcje jego wymiarów i przedstawia odmianę wymiarową. Ostatnia grupa cyfrowa informuje o średnicy otworu łożyska. Za nią znajduje się oznaczenie odmiany konstrukcyjnej. Połączenie grup rodzaju łożyska, odmiany wymiarowej i konstrukcyjnej stanowi serię łożyska. Mieszana literowo-cyfrowa grupa na końcu numeru informuje o charakterze specjalnego wykonania.


  Rys. 9.1. System oznaczania łożysk tocznych

  Rodzaj łożyska nie zawsze jednoznacznie wynika z pierwszej grupy numeru ze względu na ograniczoną liczbę cyfr od 1 do 9 w porównaniu z liczbą rodzajów łożysk. W związku z tym rodzaje łożysk wykonywane w różnych odmianach wymiarowych oznaczono tą samą cyfrą i ich jednoznaczne oznaczenie stanowi połączenie grupy rodzaju i odmiany wymiarowej. Symbole rodzajów łożyska zestawiono w tab. 9.1, a odmian konstrukcyjnych w tab. 9.2. Typ łożyska jest określony przez grupy rodzaju u odmiany konstrukcyjnej.


  Rys. 9.2. Przykłady budowy numeru łożyska

  Tab. 9.1. Symbole rodzajów łożysk
  Rodzaj łożyskaSymbol
  rodzaju
  Rodzaj + grupa wymiarowa
  Łożyska promieniowe :
  kulkowe zwykłe6, 166119, 618, 160, 60, 62, 63, 64
  kulkowe dwurzędowe4
  kulkowe wahliwe1, 210, 12, 13, 22, 23
  kulkowe do iskrownikówE, Bo, L, M
  kulkowe skośne jednorzędowe7
  kulkowe skośne dwurzędowe332, 33
  kulkowe skośne jednorz. dwukierunkowe
  - z dzielonym pierścieniem zewnętrznymQ
  - z dzielonym pierścieniem wewnętrznymQJ
  jednorzędowe walcoweN
  dwurzędowe walcoweNNNN 49 NN 30
  wielorzędowe walcoweNNNN 60 NN 69 NN 70
  igiełkoweNA
  stożkowe3320, 302, 322, 303, 323, 313
  baryłkowe dwurzędowe2222, 223, 240, 239, 230, 231, 241
  baryłkowe jednorzędowe2202, 203
  Łożyska osiowe :
  kulkowe
  - jednokierunkowe5511, 512, 513, 514
  - dwukierunkowe5522, 523, 524
  - kątowe dwukierunkowe23
  baryłkowe2292, 293, 294
  walcowe8

  Tab. 9.2. Symbole odmian konstrukcyjnych
  Odmiany konstrukcyjne łożyskSymbol
  Konstrukcja wewnętrzna :
  uszczelka gumowa z jednej stronyRS
  uszczelki gumowe z obu stron2RS
  blaszka ochronna z jednej stronyZ
  blaszki ochronne z obu stronZZ, 2Z
  otwór stożkowy, zbieżność 1:12K
  otwór stożkowy, zbieżność 1:30K 30
  rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznymN
  rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym i pierścień sprężynującyNR
  blaszka ochronna z jednej strony i rowek osadczy z drugiej strony łożyskaZN
  jak wyżej, jednak z pierścieniem osadczym sprężynującymZNR
  dwa kanałki ustalające na pierścieniu zewnętrznymN 2
  rowek smarowniczy i 3 otwory w pierścieniu zewnętrznymW 33
  łożysko z pełną liczbą części tocznych bez koszykaV
  Elementy łożyska (przedrostek przed numerem łożyska) :
  swobodny pierścień wewnętrzny lub zewnętrznyL
  łożysko bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznegoR
  Koszyk:
  tłoczony z blachy stalowej niehartowanejJ
  tłoczony z blachy mosiężnejY
  masywny mosiężnyM
  masywny stalowy lub ze specjalnego żeliwaF
  masywny z lekkiego metaluL
  masywny z tekstolituT
  masywny z tworzywa sztucznegoTN

  W miarę postępu w konstrukcji wewnętrznej łożysk lub wprowadzenia szczegółowych odmian konstrukcyjnych poszczególni producenci wprowadzają własne dodatkowe symbole, nie pokrywające się z oznaczeniami innych wytwórców. Są to na ogół duże litery arabskie następujące po cyfrowej części numeru łożyska.

  Wymiary główne

  Przestrzeń zajmowaną przez łożysko określają wymiary główne (rys. 9.2) w milimetrach. Wymiarami tymi są:
  d - średnica otworu w pierścieniu montowanym na wale,
  D - średnica zewnętrzna pierścienia montowanego w oprawie,
  B lub T - szerokość łożyska poprzecznego lub skośnego,
  H - wysokość łożyska wzdłużnego,
  Rs - promień zaokrąglenia pierścienia zewnętrznego.


  Rys. 9.3. Wymiary główne

  Wymiary główne są ujęte w znormalizowane ciągi średnic i szerokości (wysokości). Ciąg średnic jest ciągiem podstawowym i podporządkowuje średnicy wewnętrznej ciągi średnic zewnętrznych 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 od najmniejszych do największych. Jednocześnie określają one odmianę łożyska od szczególnie lekkiej (8, 9), poprzez bardzo lekką (0), lekką (2), średnią (3) do ciężkiej (4). Każdemu ciągowi średnic mogą być przyporządkowane ciągi szerokości oznaczone cyframi 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 określające odmianę szerokości łożyska od nadzwyczaj wąskich (7, 8, 9) poprzez wąską (0), normalną (1), szeroką (2) do bardzo szerokiej (4, 5, 6).

  Skojarzenie symboli ciągu średnicy z ciągiem szerokości określa dwucyfrową grupę wymiarową łożyska, w której pierwsza cyfra określa odmianę szerokości, a druga średnicy łożyska.


  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk

  Remonty maszyn i urządzeń    Spawanie    Serwis oraz wymiana części urządzeń górniczych, takich jak: kruszarki, przesiewacze, podawacze    Serwis oraz naprawa maszyn typu: ładowarki, koparki, wozidła górnicze    Wymiana oraz wykonywanie okładzin z blachy trudnościeralnej do urządzeń górniczych    Wykonywanie konstrukcji stalowych    Wykonywanie elementowy stalowych wg projektu klienta    Naprawa hydrauliki siłowej    Regeneracja pomp hydraulicznych, silników oraz rozdzielaczy    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Repairs of machinery and equipment    Service and replacement parts mining equipment such as: crushers, screens, feeders    Service and repair of machinery such as: loaders, excavators, dump trucks and mining    Exchange and perform wear of resistant steel sheets for mining equipment    Making the steel constructions    Making the steel elements designed by the our customer    Repair of power hydraulics    Regeneration of hydraulic pumps, motors and valves    Services of welding- including welding surveillance too   


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  In bearings of this type, the cylindrical rollers are in linear contact with the raceways. They have a high radial load capacity and are suitable for high speeds. There are different types designated as NU, NJ, NUP, N, NF (for single-row bearings), NNU, and NN (for double-row bearings depending on the design or absence of side ribs). The outer and inner rings of all types are separable. Some cylindrical roller bearings have no ribs on either the inner or outer ring, so the rings can move axially relative to each other. These can be used as free-end bearings. Cylindrical roller bearings, in which either the inner or outer rings has two ribs and the other ring has one, are capable of taking some axial load in one direction Double-row cylindrical roller bearings have high radial rigidity and are used primarily for precision machine tools. Pressed steel or machined brass cages are generally used, but sometimes molded polyamide cages are also used. Depending on the existence of ribs on their rings, Cylindrical Roller Bearings are classified into the following types:
  Zaprzyjaznione linki:
  painting services Halton Hills painting services Quality Design Honesty painting Terracotta painting free estimates łołyska kleje przemysłowe uszczelnienia natura canoe przyroda kanada traperskie wyprawy wycieczki wędkowanie indianie dywaniki samochodowe akcesoria samochodowe przekładnie kierownicze Wrocław regeneracja przekładni kierowniczych Wrocław mechanika pojazdowa Radwanice Wrocław warsztat samochodowy Radwanice Wrocław auto serwis Radwanice Wrocław