Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
7. Łożyska osiowe
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 • Łożysko kulkowe wzdłużne

  Rys. 7.1. Łożysko kulkowe wzdłużne

  Kulkowe osiowe łożysko jednokierunkowe (rys. 7.1 i 7.2a) składa się z dwóch pierścieni o różnej średnicy wewnętrznej. Pierścień o mniejszej średnicy osadzony jest na wale. Obydwa pierścienie mogą być płaskie lub jeden z nich (osadzony w oprawie) o zewnętrznej powierzchni kulistej. W połączeniu z dodatkowym pierścieniem o wewnętrznej powierzchni kulistej uzyskuje się wtedy łożysko samonastawne (rys. 7.2b). Ze względu na kąt działanie równy 90° łożysko kulkowe osiowe nie może przenosić obciążenie promieniowego, jednocześnie maksymalna prędkość obrotowa łożysk tego rodzaju jest mała i równa około 70% prędkości promieniowych łożysk kulkowych. Łożyska jednorzędowe samonastawne są produkowane w zakresie średnic d = 15 ÷ 150 [mm], a w zwykłym wykonaniu w zakresie średnic d = 10 ÷ 500 [mm].

  ab
  Rys. 7.2. Łożyska wzdłużne. a - kulkowe jednokierunkowe, b - kulkowe jednokierunkowe samonastawne

  W łożysku dwukierunkowym (rys. 7.3a) pierścień środkowy (osadzony na wale) ma bieżnie po obu stronach i za pośrednictwem kulek współpracuje z dwoma pierścieniami zewnętrznymi. Pierścienie te osadzone w obudowie ustalają wał w obu kierunkach. Łożysko produkowane jest z zewnętrznymi pierścieniami płaskimi oraz kulistymi. W drugim przypadku wraz z dodatkowymi pierścieniami o wewnętrznej powierzchni kulistej stanowi ono łożysko samonastawne (rys. 7.3b) przy obu kierunkach obciążenia osiowego. Ponieważ środki kul z obu stron łożyska nie leżą w jednym punkcie, jest to samonastawność o charakterze montażowym, nieumożliwiającym wahań w czasie ruchu. Te ostatnie są możliwe, gdy łożysko jest zamontowane z nieznacznym luzem osiowym. Pozostałe właściwości łożyska są takie same jak łożyska jednokierunkowego, z tym że łożyska dwukierunkowe produkowane są w mniejszym zakresie średnic niż jednokierunkowe.

  ab
  Rys. 7.3. Łożyska wzdłużne. a - kulkowe dwukierunkowe, b - kulkowe dwukierunkowe samonastawne

  Łożysko kulkowe skośne wzdłużne

  Kątowe łożysko (rys. 7.4) składa się z pierścienia środkowego ustalonego osiowo w oprawie oraz z dwóch pierścieni zewnętrznych osadzonych na wale, rozpartych tuleją. Długość tulei jest tak dobrana, że łożysko jest wstępnie napięte. Dzięki kątowemu położeniu prostych łączących punkty styku kulek z bieżniami w stosunku do osi łożyska ma ono dużą dokładność obrotu oraz o 100% większą maksymalną prędkość obrotową od zwykłych łożysk osiowych. Łożyska kątowe zostały skonstruowane w głównej mierze z myślą o dokładnych obrabiarkach do metalu jako osiowe podparcie wrzecion. Produkowane są one w zakresie średnic d = 25 ÷ 170 [mm].

  Rys. 7.4. Łożysko kulkowe skośne wzdłużne

  Łożysko walcowe wzdłużne

  Łożyska walcowe wzdłużne (rys. 7.5) odznaczają się duża sztywnością, obciążalnością i odpornością na uderzenia. Łożyska te przejmują w jednym kierunku bardzo duże obciążenia osiowe, nie przyjmują jednak obciążeń promieniowych. Nie maja zdolności samonastawiania (nie są przystosowane do wychyleń kątowych). Łożyska walcowe wzdłużne dają się rozłożyć na złożenie wałeczkowe walcowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny i pierścień zewnętrzny.

  Rys. 7.5. Łożysko walcowe wzdłużne

  Łożysko baryłkowe wzdłużne

  W łożysku baryłkowym (rys. 7.6) baryłki współpracują z wewnętrzną powierzchnią kulista jednego z pierścieni, przez co jest ono łożyskiem wahliwym. Ze względu na kąt działania łożysko to może przenosić obciążenie promieniowe o wartości do 55% obciążenie osiowego. Przeznaczone jest ono do największych spotykanych obciążenie osiowych. Ze względu na duży docisk kulistych czół baryłek do bieżni pomocniczej oraz znaczny, zarówno na niej, jak i na bieżniach głównych, poślizg może ono pracować tylko przy smarowaniu olejem. Z tych również względów ma ono mała graniczną prędkość obrotową. Łożysko baryłkowe jest wykonywane z dwiema wersjami konstrukcyjnymi koszyka z koszykiem tłoczonym z blachy stalowej, osadzonym na zewnętrznej średnicy tegoż pierścienia. Koszyk utrzymuje elementy toczne u pierścień wewnętrzny w zwartej całości. Łożyska baryłkowe są produkowane w zakresie średnic d = 60 ÷ 650 [mm].

  Rys. 7.6. Łożysko baryłkowe wzdłużne


  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  Logo SKF oznaczało zawsze łożyska wysokiej jakości. Wiodąca pozycja w dziedzinie technologii łożysk uczyniła z SKF jedną z najbardziej szanowanych marek w świecie przemysłu. Łożyska i akcesoria? Oczywiście. Żaden inny producent łożysk na świecie nie może sprostać szerokości palety produktów SKF. Jednak zajmując od ponad 100 lat czołową pozycję w świecie przemysłu - SKF zdobył niezrównane doświadczenie w niemal każdej branży - na ziemi, pod ziemią, na morzu i w powietrzu. Nawet na innych planetach. Poznaj potęge inżynierii wiedzy.