Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
6. Łożyska promieniowe wałeczkowe
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 • Łożysko walcowe jednorzędowe

  Łożyska walcowe (rys. 6.1 i 6.2) mają charakter rozłączny. Wałeczki są prowadzone przez bieżnie pomocnicze z jednego pierścienia i utrzymane w nim w całości przez koszyk. Drugi pierścień ma tylko jedną bieżnie pomocniczą lub jest jej pozbawiony, co umożliwia swobodne jego wysuwanie. Ułatwia to montaż, nawet gdy wymagane jest ciasne osadzenie obu pierścieni. Ponadto umożliwia małe osiowe przesunięcia wału względem oprawy w czasie pracy, wynikające np. z odkształceń cieplnych.

  Rys. 6.1. Łożysko walcowe jednorzędowe

  Łożyska mające bieżnię pomocniczą na obu pierścieniach typu NJ mogą ustalać wał w jednym kierunku, natomiast z dodatkowymi pierścieniami NUP lub NH w obu kierunkach. Łożyska odmiany RNU bez pierścienia wewnętrznego przeznaczone są do współpracy z bieżnia wykonaną na wale i stosowane w przypadkach, gdy wymagany jest duży przekrój wału przy małej średnicy zewnętrznej łożyska oraz gdy konieczne jest zmniejszenie prędkości obwodowej.

  NJNH
  (NJ+HJ)
  NUPNUNRNU
  Rys. 6.2. Odmiany konstrukcyjne łożysk walcowych

  Zasadniczym przeznaczeniem łożysk walcowych jest przenoszenie obciążenia promieniowego, jednak mogą one również obciążone ciągłym obciążeniem osiowym nieprzekraczającym części obciążenia promieniowego. Obciążenie osiowe może osiągać większą wartość, gdy działa chwilowo lub uderzeniowo Zależy to jednak w dużej mierze od rodzaju smarowania (olejem czy smarem plastycznym) oraz od prędkości obwodowej zewnętrznej bieżni i typu łożyska, to jest od czynników wpływających na równowagę termiczną obciążone bieżni pomocniczej.

  Łożyska walcowe jednorzędowe są bardzo wrażliwe na niewspółosiowość wału i oprawy. Mają one jednak mały moment tarcia oraz znacznie większą nośność od łożysk kulkowych. Większość odmian konstrukcyjnych łożysk walcowych jest produkowana w zakresie średnic d = 20 ÷ 200 [mm], lżejsze odmiany do 400 [mm].

  Łożysko walcowe dwurzędowe

  Podobne właściwości jak łożyska walcowe jednorzędowe mają łożyska walcowe dwurzędowe (rys. 6.3) i wielorzędowe. Dzięki małej średnicy zewnętrznej przy bardzo dużej nośności oraz wyjątkowej sztywności stosowane są one do łożyskowań wrzecion obrabiarek do metali oraz walców walcarek. Łożyska dwurzędowe wykonane są również z otworem stożkowym, co umożliwia precyzyjne regulowanie luzu, a więc sztywności, przez odpowiednie wciśnięcie ich na stożkowy wał.

  Rys. 6.3. Łożysko walcowe dwurzędowe

  Łożysko igiełkowe

  Łożyskami igiełkowymi (rys. 6.4) są łożyska walcowe z bardzo cienkimi pierścieniami i dużą liczbą stosunkowo długich wałeczków, często zaokrąglonymi czołami, o średnicy nie przekraczającej 5 [mm]. Wałeczki takie zwane są igiełkami. Łożyska igiełkowe wykonywane są w bardzo licznych odmianach wymiarowych i konstrukcyjnych.

  Rys. 6.4. Łożysko igiełkowe

  Podstawowe typy łożysk igiełkowych to: pełne łożysko z obu bieżniami, łożysko z jedną bieżnią oraz złożenie igiełkowe składające się z igiełek i koszyka (rys. 6.5). W ostatnim przypadku bieżnie muszą być wykonane zarówno na wale, jak i w oprawie.

  NARBNARNANA69
  Rys. 6.5. Odmiany konstrukcyjne łożysk igiełkowych. NA - pełne, RBNA - cienkościenne, RNA - bez pierścienia wewnętrznego, NA69 - dwurzędowe

  Zaletą łożysk igiełkowych jest mały wymiar poprzeczny przy bardzo dużej nośności, szczególnie gdy powierzchnia wału spełnia rolę wewnętrznej bieżni, co sprzyja zwartej konstrukcji. W przypadku stosowania łożysk, których zewnętrzny pierścień jest tłoczony z cienkiej blachy, powierzchnia osadzenia w oprawie musi być wykonana z dokładnością kształtu wymaganą praktycznie dla bieżni.

  Z drugiej jednak strony duża długość igiełek ogranicza dokładność ich wykonania, co powoduje wzdłuż nich nierównomierność rozkładu obciążenia. Wskutek tego oraz wskutek braku idealnej współosiowości obu bieżni igiełki mają tendencję do przekoszania się, czemu nie może przeciwdziałać problematyczne prowadzenie ich przez bieżnie pomocnicze. W rezultacie łożyska igiełkowe mają największy moment tarcia spośród wszystkich łożysk tocznych.

  Przy pracy ciągłej i dużej prędkości obrotowej stosuje się łożyska igiełkowe z koszykami, natomiast przy małych prędkościach i ruchu oscylacyjnym - łożyska bez koszyków. Wykonywane są również poprzeczno-wzdłużne łożyska kombinowane, składające się z rzędu igiełek i rzędu części tocznych innego rodzaju na wspólnych pierścieniach łożyska (rys. 6.6).

  abc
  Rys. 6.6. Kombinacje łożyska igiełkowego poprzecznego. a - z łożyskiem kulkowym skośnym, b - z łożyskiem kulkowym wzdłużnym, c - z łożyskiem walcowym wzdłużnym

  Łożysko stożkowe

  Wałeczkową odmian łożysk skośnych są jednorzędowe łożyska stożkowe (rys. 6.7), składające się z pierścieni ze stożkowymi bieżniami i wałeczków w kształcie ściętego stożka. W zależności od serii wykonywane są one z kątem działania a = 10 ÷ 35° i z tego względu są przeznaczone, podobnie jak skośne łożyska kulkowe, do dokładnego osiowego ustalania wału oraz przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, jednak o znacznie większych wartościach niż łożysk kulkowych. Podobnie jak łożyska walcowe, łożyska stożkowe dopuszczają bardzo małą niewspółosiowość wału i oprawy. Większość serii jednorzędowych łożysk stożkowych jest wykonana w zakresie d = 15 ÷ 110 [mm], a lżejsze odmiany do 300 [mm].

  Rys. 6.7. Łożysko stożkowe

  Zasadniczo zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych jest w dużym stopniu zależna od kąta działania, który odpowiada kątowi bieżni pierścienia zewnętrznego. Im ten kąt jest większy, tym większa jest obciążalność osiowa łożyska. Łożyska stożkowe są na ogół rozłączne, to znaczy pierścień wewnętrzny z zestawem wałeczków, tworzący jedną całość, może być zabudowany niezależnie od pierścienia zewnętrznego (rys. 6.8).

  Rys. 6.8. Zależność przenoszenia obciążeń osiowych od kąta działania

  Ponieważ łożysk stożkowe mogą przejmować obciążenie osiowe tylko w jednym kierunku, wymagane jest zastosowanie drugiego, przeciwnie ustawionego łożyska stożkowego w celu zapewnienia prowadzenia w przeciwnym kierunku.

  Poza łożyskami jednorzędowymi produkowane są również łożyska dwurzędowe (rys. 6.9a) i czterorzędowe (rys. 6.9b). Poznaczone są one do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych z jednoczesnym osiowym ustaleniem wału, przy stosunkowo małej średnicy zewnętrznej łożyska. Ze względu na symetryczną budowę pozbawione są one reakcji osiowej.

  ab
  Rys. 6.9. Łożyska stożkowe. a - dwurzędowe, b - czterorzędowe

  Łożysko baryłkowe jednorzędowe

  Łożyska baryłkowe są stosowane przy przenoszeniu największych obciążeń. Zbudowane są one tak, że baryłki toczą się po zewnętrznej bieżni kulistej, dzięki czemu łożyska te są wahliwe.

  Toczenie się baryłki po bieżni o łukowej tworzącej powoduje znaczne poślizgi w obszarze styku i związane z nim straty tarcia. W rezultacie łożyska baryłkowe osiągają maksymalne prędkości obrotowe większe o około 40% od prędkości zwykłych łożysk kulkowych.

  Jednorzędowe łożyska baryłkowe mają symetryczne baryłki prowadzone przez bieżnie pomocnicze pierścienia wewnętrznego. Podstawową wadą łożyska jednorzędowego jest mała zdolność do przenoszenia obciążenia wzdłużnego ze względu na zerowy kąt działania i dlatego jest to zanikająca odmiana łożyska. Wykonywane są one z otworem walcowym i stożkowym w zakresie średnic d = 20 ÷ 120 [mm].

  Łożysko baryłkowe dwurzędowe

  Bardziej rozpowszechnione są łożyska baryłkowe dwurzędowe (rys. 6.10), których nośność jest o około 50% większa od nośności łożysk jednorzędowych.

  Rys. 6.10. Łożysko baryłkowe dwurzędowe

  Niekorzystne poślizgi starano się w nich zmniejszyć przez stosowanie baryłek niesymetrycznych toczących się po stożkowo nachylonych łukowych bieżniach wewnętrznych. Powodowało to jednak podobnie jak w łożyskach stożkowych, reakcję osiową między czołem baryłki a pomocniczą bieżnią pierścienia wewnętrznego. Również w prostszych technologicznie łożyskach z baryłkami symetrycznymi, prowadzonymi przez stała bieżnię pomocniczą, straty są niewiele mniejsze. Ponadto w przypadku obciążenia osiowego i luzu w łożysku bieżnia pomocnicza przenosi znaczną część obciążenia, powodując przechylenie baryłki i nieprawidłowy rozkład nacisków na bieżniach głównych. W kolejnym rozwiązaniu konstrukcyjnym wprowadzono pierścień wewnętrzny bez obrzeży. Prowadzenie zapewnia znajdujący się między rzędami baryłek pierścień obracający się pod wpływem sił tarcia pochodzących od prowadzonych baryłek. W tym przypadku obciążenie osiowe zawsze jest przenoszone przez bieżnie główne. W opracowanych ostatnio konstrukcjach krzywizny bieżni i baryłki dobrano tak, że powstałe między nimi od sił tarcia momenty skręcające baryłkę równoważą się i baryłka stabilizuje się samoczynnie w położeniu równowagi. Zmniejszyło to znacznie straty tarcia i łożyska tego typu osiągają maksymalną prędkość obrotową około 30% większą od prędkości poprzednich odmian konstrukcyjnych.

  Na rysunku rys. 6.11 przedstawiono odmianę łożyska baryłkowego z dodatkowym pierścieniem prowadzącym baryłki, osiowanym na kulistej powierzchni pierścieni zewnętrznego, przeznaczoną do urządzeń pracujących w warunkach dużych drgań.


  Rys. 6.11. Łożysko baryłkowe odporne na drgania

  Łożyska baryłkowe wykonane są również ze stożkowym otworem wewnętrznym i wyposażone w tuleje osadcze wciskaną i wciąganą. Tuleje te są stosowane również do wahliwych łożysk kulkowych i umożliwiają osadzenie łożyska w dowolnym miejscu na wale o stałej średnicy. Bez tulei łożyska z otworem stożkowym mogą być osadzane bezpośrednio na stożkowym czopie wału.

  Dwurzędowe łożyska baryłkowe są wykonane w największych wymiarach spośród łożysk tocznych od d = 20 ÷ 1200 [mm]. Większość ich serii jest produkowana w zakresie d = 100 ÷ 600 [mm]. W zakresie najmniejszych wymiarów przeważają odmiany lekkie i średnie, natomiast w największych głównie nadzwyczaj lekkie.


  Rys. 6.12. Demonstracja pracy łożyska baryłkowego wahliwego

  Łożysko toroidalne

  Łożysko toroidalne jest stosunkowo nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, powstało na początku lat 90-tych. Łączy w sobie właściwości trzech rodzajów łożysk: baryłkowego, walcowego oraz igiełkowego. Dzięki możliwości dostosowania się do warunków pracy (rys. 6.13) łożysko typu toroidalnego może przenosić obciążenia do 30% większe niż jakiekolwiek inne łożysko toczne.

  Przesunięcie osiowe wału do 10% szerokości łożyska nie wpływa na skrócenie jego żywotności (w przypadku łożysk wałeczkowych margines bezpieczeństwa wynosi 8%). Posiada 10 razy większą zdolność przenoszenia niewspółosiowości niż łożyska stożkowe, cylindryczne lub igiełkowe oraz 100 razy większe przesunięcie osiowe niż łożyska baryłkowe. Łożysko toroidalne jest niewrażliwe na deformację osadzenia w postaci stożkowatego otworu. Współczynnik tarcia w tym łożysku jest o 50% do 70% niższy niż w jednorzędowym łożysku baryłkowym. Łożysko typu toroidalnego nie może być łożyskiem ustalającym, nie jest także zdolne do przenoszenia obciążeń osiowych. Istotą geometryczną łożyska toroidalnego jest przeniesienie środka sfery wyznaczającej powierzchnię toczną, poza środek łożyska (jak ma to miejsce w przypadku łożyska baryłkowego).


  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  Needle roller bearings have a cylindrical needle-type roller with a comparatively small diameter, where the length is greater than the diameter. Needle roller bearings have small cross-sectional height, and compared with other types of bearings, feature high load capacity and rigidity compared to the space taken by the bearing. Another feature is the low inertial force, which is appropriate for oscillating motion. Using these bearings, it is possible to make mechanical equipment smaller and lighter in weight. Also, it is easy to replace a sliding bearing with a Needle roller bearing.