Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
5. Łożyska promieniowe kulkowe
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 • Łożysko kulkowe zwykłe

  Jednorzędowe promieniowe łożysko kulkowe (rys. 5.1) zwane kulkowym łożyskiem zwykłym jest ze względu na swoje wielorakie zastosowanie i korzystna cenę najczęściej stosowanym rodzajem łożyska tocznego. Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe przejmują siły promieniowe i osiowe, mogą być również użytkowanie przy dużych prędkościach obrotowych. Łożyska te uszczelnione nie wymagają dozoru i umożliwiają proste rozwiązania konstrukcyjne. Zdolność do wychyleń kątowych łożyska kulkowego zwykle jest stosunkowo nieznaczna.

  Rys. 5.1. Łożysko kulkowe zwykłe

  Uniwersalny charakter zwykłych łożysk kulkowych, na co również wpływa osiągana przez nie największa wartość prędkości obrotowej oraz jedna najmniejszych wartości momentu tarcia umożliwia ich produkcje w wielu odmianach konstrukcyjnych (rys. 5.2).
  Łożyska odmiany ZZ z dwiema blaszkami ochronnymi oraz 2RS z dwiema uszczelkami gumowymi są napełnianie smarem plastycznym. Łożyska z blaszkami nie są ani pyłoszczelne, ani wodoszczelne, i dlatego stosuje się je w warunkach niewielkiego zapylenia oraz suchego otoczenie, natomiast z uszczelkami gumowymi mogą pracować przy dużym zapyleniu i w wilgotnym otoczeniu. Obydwie odmiany łożysk przewidziane są do rozwiązań konstrukcyjnych, w których obraca się pierścień wewnętrzny, ponieważ w przypadku gdy wiruje pierścień zewnętrzny, istnieje niebezpieczeństwo wypływu smaru. Rowek lub pierścień łozy odmian N, NR i ZNR umożliwia proste ustalenie osiowe łożyska w otworze oprawy o stałej średnicy.

  Z2ZRS2RSNNRZNR
  Rys. 5.2. Odmiany konstrukcyjne łożysk kulkowych zwykłych

  Przy składaniu ich kulki wkładane są miedzy pierścienie przesunięte mimośrodkowo aż do styku. Następnie kulki są rozsuwane równomiernie na obwodzie, po czym zakłada się i nituje obie połówki koszyka. W rezultacie liczba części tocznych jest ograniczona, ponieważ zajmują one tylko około 70% podziałowego obwodu łożyska, jednak dzięki temu bieżnie zachowują pełny zarys na całym obwodzie. W efekcie łożyska te mogą przenosić zarówno obciążenie promieniowe, jak i osiowe.

  Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe

  Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe (rys. 5.3) są obciążalne promieniowo i osiowo, jednak siły osiowe przenoszą tylko w jednym kierunku są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie. Łożyska kulkowe skośne nie są rozłączne. Ich przydatność do wychyleń kątowych jest bardzo nieznaczna.

  Rys. 5.3. Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe

  Obciążenie promieniowe działające na łożysko kulkowe skośne jednorzędowe powoduje powstanie w nim siły osiowej, którą należy zrównoważyć siłą o przeciwnym zwrocie. Ponieważ łożyska te mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku, dlatego też łożyska skośne pracują zazwyczaj parami. Obecnie wykonywanie łożyska osiągają taką dokładność położenia czół pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego, że możliwe jest ich zestawienie w pary w układach: tandem, X i O (rys. 5.4).

  tandemXO
  Rys. 5.4. Sposoby zestawienia łożyska skośnego w parach

  Łożysko skośne stanowi zwartą całość, mino że bieżnia w pierścieniu zewnętrznym jest z jednej strony głęboka, z drugiej zaś bardzo płytka. Dzięki temu przy składaniu łożyska pierścień ten lekko podgrzany można przecisnąć przez kulki ujęte koszykiem i rozmieszczone dookoła pierścienia wewnętrznego. W rezultacie osiąga się znaczne wypełnienie średnicy podziałowej częściami tocznymi i uzyskuje nieco większą nośność od zwykłych łożysk kulkowych.

  Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe

  Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe (rys. 5.5) odpowiada pod względem budowy parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układnie O. Łożysko może przejmować duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach. Jest ono szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymagane jest sztywne prowadzenie w kierunku osiowym. Zdolność do wychyleń kątowych tak jak w przypadku skośnych jednorzędowych też jest bardzo nieznaczna.

  Rys. 5.5. Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe

  Łożysko kulkowe o styku czteropunktowym

  Łożyska kulkowe o styku czteropunktowym (rys. 5.6) należą do łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych, przejmują one duże obciążenia osiowe w obu kierunkach i nieznaczne siły promieniowe, Aby uzyskać nieznaczne tarcie, szczególnie przy dużych prędkościach obrotowych wymagane jest minimalne obciążenie osiowe. Pierścień wewnętrzny łożyska jest dzielony z tego powodu daje się umieścić duża liczbę kulek. Pierścień zewnętrzny z wieńcem kulek i połówki pierścieni mogą być oddzielnie zabudowane. Wychylenie kątowe łożyska jest bardzo nieznaczne.

  Rys. 5.6. Łożysko kulkowe o styku czteropunktowym

  Łożysko kulkowe wahliwe

  Łożysko kulkowe wahliwe (rys. 5.7) jest łożyskiem dwurzędowym z kulistą bieżnia na pierścieniu zewnętrznym. Dzięki temu łożysko ma możliwość wychylenia kątowego (rys. 5.8) i może wyrównywać odchyłki współosiowości, ugięcia wałów i odkształcenia oprawy. Łożyska te są nierozłączne.

  Rys. 5.7. Łożysko kulkowe wahliwe

  Ponieważ w kulkowym łożysku wahliwym kulki stykają się z kulistą powierzchnią bieżni pierścienia zewnętrznego dlatego też obniża to jego nośność. Z drugiej jednak strony, wzajemne wychylenie pierścieni umożliwia znaczne wypełnienie obu rzędów podziałowego obwodu łożyska, co w pewnym stopniu niweluje poprzedni niekorzystny wpływ i w rezultacie nośność tego łożyska jest mniejsza tylko o jedną trzecią od nośności zwykłego łożyska kulkowego. Jednocześnie dzięki wahliwości obciążenie równomiernie rozkłada się na oba rzędy kulek, zapewniając poprawną pracę łożyska. Jest ono jednak bardzo wrażliwe na obciążenie wzdłużne, ze względu na mały kąt działania a.

  Łożysko do wrzecion

  Łożyska do wrzecion (rys. 5.9) stanowią specjalne wykonanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych, od których różnią się kątem działania, tolerancjami i wykonaniem koszyka. Łożyska do wrzecion są szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymaga się największej dokładności prowadzenia i zdolności do przenoszenia prędkości obrotowej. Główną dziedziną zastosowań tych łożysk są łożyskowania szybkoobrotowych wrzecion obrabiarek.

  Rys. 5.9. Łożysko do wrzecion


  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  Bearings Timken is a global leader in friction management technologies and provides one of the most complete offerings of antifriction bearings in the industry. Product List Find the right bearing products for your application. Timken offers all types of antifriction bearings, bearing kits, and advanced products such as housed units, integrated bearing assemblies and precision assemblies. Services Enhance bearing performance through a wide range of Timken services, including remanufacture and repair, reliability services and training. Interactive Engineering Tools Find a bearing or assembly by searching part numbers or constraints. Also includes tools for determining bearing tolerances, periodic frequencies and interchange for housed units. Where to Buy Use our online locator to find an Authorized Timken Distributor or Timken sales office near you.