Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
3. Łożyska toczne, ich budowa i podział
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 •      Podstawowymi elementami łożyska tocznego są:
  • części toczne,
  • koszyk
  • pierścienie z bieżniami.  Rys. 3.1. Części składowe łożyska tocznego

       Bieżnie przenoszące obciążenie w głównym kierunku działania łożyska nazywane są bieżniami głównymi, prowadzące zaś element toczny lub przenoszące obciążenie w kierunku innym niż główny nazywane są bieżniami pomocniczymi (rys 3.1). Pierścień zewnętrzny osadzony jest w oprawie, a wewnętrzny na wale maszyny.

       Między pierścieniami znajdują się ujęte koszykiem elementy toczne. Zadaniem koszyka jest oddzielenie elementów tocznych w celu uniknięcia ich wzajemnego tarcia, równomierne ich rozmieszczenie na obwodzie łożyska oraz ewentualne prowadzenie (rys. 3.2). Innym bardzo ważnym jego zadaniem jest utrzymanie łożyska jako zwartej całości, z wyjątkiem łożysk rozłącznych, jak np. stożkowe i walcowe. Jednak nawet w tych przypadkach koszyk utrzymuje części toczne i jeden pierścień jako nierozłączny zespół.

                                           

  Rys. 3.2. Przykładowe koszyki łożysk

       Nazwy poszczególnych rodzajów łożysk tocznych wynikają z ich klasyfikacji według następujących kryteriów:
  • nominalnego kąta działania a (promieniowe i osiowe),
  • kształtu części tocznych (kulkowe, walcowe, igiełkowe stożkowe, baryłkowe),
  • możliwości wzajemnego wychylanie się pierścieni (zwykłe, wahliwe i samonastawne),
  • uzupełniających cech konstrukcyjnych, jak np. liczby rzędów części tocznych, rozmieszczenia bieżni pomocniczych, uszczelek, blaszek ochronnych, kształtu powierzchni osadczych itp.

       Nominalny kąt działania łożysk kulkowych jest zawarty między prostą łączącą punkty styku kulki z bieżniami w nieobciążonym łożysku a płaszczyzną prostopadłą do osi łożyska (rys. 3.3a). W łożyskach wałeczkowych mieści się on między prostą prostopadła do tworzącej bieżni zewnętrznej a płaszczyzną prostopadła do osi łożyska (rys. 3.3b i c).

  a)                           b)                           c)     

  Rys. 3.3. Kąt działania łożyska

       Łożyska ze względu na wartość nominalnego kąta działania a (rys. 3.4) można podzielić na:
  • promieniowe (poprzeczne) o kącie działania 0° ≤ a < 45°
  • osiowe (wzdłużne) o kącie działania 45° ≤ a < 90°
  • skośne, są to łożyska promieniowe, które do poprawnej pracy wymagają osiowego podparcia pierścieni.  promieniowe
  (poprzeczne) osiowe
  (wzdłużne) skośne


  Rys. 3.4. Rodzaje łożysk ze względu na wartość nominalnego kąta działania łożyska

       Łożyska ze względu na kształt części tocznych (rys. 3.5 i 3.6) można podzielić na:
  • kulkowe,
  • wałeczkowe: walcowe, igiełkowe, stożkowe, baryłkowe i inne.  kulka
  wałeczek walcowy
  igiełka
  wałeczek stożkowy
  baryłka


  Rys. 3.5. Rodzaje części tocznych
  kulkowe
  walcowe
  igiełkowe
  stożkowe
  baryłkowe


  Rys. 3.6. Rodzaje łożysk tocznych ze względu na kształt części tocznych

       Łożyska ze względu na możliwość wzajemnego wychylenia się pierścieni (rys. 3.7) można podzielić na:
  • zwykłe,
  • wahliwe,
  • samonastawne.

  zwykłe
  wahliwe
  samonastawne


  Rys. 3.7. Rodzaje łożysk ze względu na wartość nominalnego kąta działania łożyska
  Rys. 3.8. Demonstracja pracy łożyska wahliwego

       Łożyska ze względu na ilość rzędów części tocznych (rys. 3.9) można podzielić na:
  • jednorzędowe,
  • dwurzędowe,
  • wielorzędowe.


  jednorzędowe
  dwurzędowe
  wielorzędowe


  Rys. 3.9. Rodzaje łożysk tocznych ze względu na ilość rzędów części tocznych

  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  NACHI-FUJIKOSHI spans a wide range of manufacturing fields. These include products for the machining industry, such as tools, machine tools and ultra-precision machines, as well as robotic systems for automating production lines and reducing power consumption. Basic components such as bearings and hydraulic equipment are another example.