Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
2. Wiadomości wstępne o łożyskach
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 •      Łożysko jest to zespół elementów konstrukcyjnych, którego zadaniem jest podtrzymanie poruszających się elementów maszyn (np. wałów, osi), zapewnienie im jak najmniejszego tarcia oraz przenoszenie ich obciążeń.

       Łożyska dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:
  • ślizgowe,
  • toczne (których dotyczy ta praca i będą one tematem na następnych stronach).

       W łożyskach ślizgowych powierzchnia czopa wału ślizga się po powierzchni panewki (części łożyska współpracującej z czopem) lub bezpośrednio po powierzchni otworu łożyska, zatem w czasie pracy występuje tarcie ślizgowe.

       W łożyskach tocznych powierzchnie czopa i gniazda są rozdzielone częściami tocznymi, które umożliwiają ruch obrotowy czopa bez poślizgu względem oprawy dzięki przetaczaniu się. Wówczas zamiast tarcia ślizgowego występuje tarcie toczne.

       Łożyska ślizgowe na ogół stosuje się:
  • przy przenoszeniu bardzo dużych obciążeń (nawet do kilku MN),
  • przy obciążeniach udarowych, gdy konieczne jest, aby łożyska tłumiły drgania wału,
  • przy dużych prędkościach obrotowych i możliwości uzyskania tarcia płynnego,
  • w razie konieczności stosowania łożysk (lub panwi) dzielonych, gdy wymagana jest cichobieżność łożyska,
  • gdy osiąganie bardzo dużej dokładności montażu (koniecznej przy łożyskach tocznych) jest utrudnione,
  • w drobnych konstrukcjach o bardzo małych obciążeniach (m. in. w urządzeniach mechaniki precyzyjnej).

       Łożyska toczne są najczęściej stosowane:
  • gdy zależy nam na uzyskaniu bardzo małych oporów w czasie pracy, a zwłaszcza podczas rozruchu,
  • przy zmiennych prędkościach obrotowych wału (ponieważ współczynnik tarcia łożysk tocznych w bardzo małym stopniu zależy od prędkości obrotowej),
  • przy częstszym zatrzymywaniu i uruchamianiu maszyn (gdyż w takich warunkach pracy łożyska ślizgowe zbyt szybko ulegają zużyciu),
  • gdy wymagana jest duża niezawodność pracy i duża trwałość łożyska,
  • gdy ze względu na wymiary korpusu maszyny konieczne jest stosowanie łożysk o małych wymiarach wzdłużnych.

       Łożyska można też podzielić ze względu na rodzaj ruchu:
  • łożyska umożliwiające wzajemny ruch obrotowy,
  • łożyska wahliwe, umożliwiające ruch tylko po ograniczonej amplitudzie kątowej,
  • prowadnice, umożliwiające wzajemny przesuw prosto lub krzywoliniowy.

       Ze względu na kierunek siły obciążającej łożysko:
  • poprzeczne, przejmujące obciążenia prostopadłe do osi łożyskowanego elementu,
  • poprzeczno-wzdłużne, przejmujące obciążenia zarówno prostopadłe jak i zgodne z kierunkiem ruchu,
  • wzdłużne, przenoszące obciążenia zgodne z kierunkiem ruchu osi.

  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  The Schaeffler Group's INA brand stands for the development and manufacture of rolling bearings, plain bearings and linear systems as well as precision components for the automotive industry for engines, transmissions and powertrains worldwide. For 60 years, INA brand products have stood for creative application solutions as well as top engineering and production expertise to the company’s customers.