łożyska, kleje przemysłowe, pasy klinowe, Legnica, dolnośląskie


Materiał pochodzi ze strony: http://e-zipk.ia.polsl.pl/bearings/
Politechnika Śląska w Gliwicach | Instytut Automatyki | Zakład Inżynierii Systemów
1. Rys historyczny rozwoju konstrukcji łożysk tocznych
Teoria

 • Historia

 • Wiadomości wstępne

 • Łożyska toczne, ich budowa i podział

 • Schemat podziału

 • Promieniowe kulkowe

 • Promieniowe wałeczkowe

 • Osiowe

 • Inne łożyska

 • Normalizacja

 • Porównanie

 • Trwałość, nośność i obciążenie

 • Obciążenie statyczne i dynamiczne

 • Koszyki, smarowanie, dozór

 • Różne

 • Podstawowe pojęcia

  Źródła

 •      Istotnym przełomem w realizacji odwiecznej idei zmniejszania oporów ruchu było wynalezienie około 4000 lat p.n.e. koła, które zmieniając ruch ślizgania na toczenie, wielokrotnie zmniejszyło straty tarcia. Łożysko toczne jest pochodną tego odkrycia, choć droga przebyta od pierwowzoru do współczesnej jego postaci prowadziła przez wiele wynalazków pośrednich.

       Niemal do II wieku p.n.e. wynalazek ten był wyłącznie wykorzystywany w transporcie ciężkich przedmiotów, jak budowlane bloki skalne czy machiny oblężnicze, przez przetaczanie ich na drewnianych rolkach.

       Pierwsza konstrukcja, która można uznać za prototyp zasady działania łożyska tocznego, została opracowana przez greckiego inżyniera Diadesa około 300 r. p.n.e. Była nią głowica wieży oblężniczej do kruszenia murów obronnych, przedstawiona na rys. 1.1. W konstrukcji tej taran spoczywał na rolkach poruszających się w wyżłobionych w podstawie bieżnikach. Rolki były ujęte wspólnym koszykiem, napędzanym przez obsługę linami przymocowanymi do jego końców i przerzuconymi przez stałe krążki.  Rys. 1.1. Łożyskowanie tarana oblężniczego (330 r. p.n.e.)

       Prototyp osiowego łożyska kulkowego, którego przypuszczalny wygląd przedstawia rys. 1.2, przypisuje się nieco późniejszemu okresowi panowania cesarza Kaliguli (37-41 r.). Składało się ono z dwóch drewnianych tarcz, z których dolna miała czop osiujący je wzajemnie, w górnej zaś było osiem wgłębień, w których znajdowały się kuliste elementy toczne. Elementy te miały czopy swobodnie przymocowane do górnej tarczy, co ograniczało uch ruch dookoła jednej osi. Mimo że czopy przenosiły obciążenie i uniemożliwiły czyste toczenie, jest to pierwszy znany przypadek użycia elementu tocznego o kulistym kształcie.  Rys. 1.2. Osiowe łożysko kulkowe (12-41 r.)

       Od początku naszej ery aż do opoki renesansu brak jest jakichkolwiek informacji o rozwoju konstrukcji łożysk tocznych. Dopiero Leonardo da Vinci w wielu swoich konstrukcjach zastosował podpory toczne. Jednak aż do początku XVIII wieku nie wykraczały one poza sferę projektów lub pojedynczych zastosowań. Nieco intensywniejszy rozwój techniki, a szczególnie osiągnięcie umiejętności wykonania bieżni i elementów tocznych z metalu, umożliwił w tym okresie budowę prymitywnych łożysk tocznych przenoszących znaczne obciążenie. Zastosowane one zostały głownie do łożyskowanie kół pojazdów, armat, wałów śmigieł i kamieni młyńskich oraz korpusów wiatraków itp.  Rys. 1.3. Łożysko prowadzące korpus wiatraka (1780 r.)

       Pierwsze zachowane do dziś łożysko toczne (rys. 1.3) pochodzi z podpory wiatraka, który został zbudowany w 1780 r. w Sprowston w Anglii. Składało się ono z dwóch dzielonych bieżni odlanych z żeliwa, między którymi znajdowało się czterdzieści żeliwnych kul. Należy zauważyć, że stosunek promieni rowka bieżni oraz kul wynosił 1,22 i był wprawdzie nieco większy niż we współczesnych łożyskach, jednak już wówczas zapewne zdawano sobie sprawę z konieczności zmniejszania oporów ruchu spowodowanych poślizgiem w strefie styku.

       W XIX wieku postępowało dalsze doskonalenie konstrukcji łożysk tocznych oraz rozszerzanie ich zastosowań w maszynach i urządzeniach. Jednak dopiero wprowadzenie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku technologii obróbki ściernej umożliwiło osiągniecie dostatecznej twardości i dokładności elementów łożyska. Powstały wtedy pierwsze wytwórnie specjalizujące się w produkcji rolek i kulek, które były montowane w łożyskach wykonywanych przez producentów różnych maszyn. Istotnym czynnikiem rozwoju produkcji elementów tocznych był burzliwy w tym okresie rozwój przemysłu rowerowego i praktycznie w tamtych czasach zrodziła się współczesna postać łożysk rowerowych.

       Większość obecnych wielkich światowych wytwórni łożysk tocznych powstała w latach 1898-1910, wszystkie zaś współczesne podstawowe rodzaje łożysk ukształtowały się w pierwszych trzydziestu latach XX wieku. Konstrukcja ich jednak opierała się głównie na doświadczeniach i intuicji inżynierskiej. Równolegle z rozwojem konstrukcji łożysk postępowała międzynarodowa normalizacja zewnętrznych wymiarów łożysk tocznych w dwóch wariantach . calowym w krajach anglosaskich i metrycznym w pozostałej części świata.

       Normalizacja ta nie stanowi jednak przeszkody w dalszym doskonaleniu konstrukcji wewnętrznej łożysk, które jest procesem ciągłym, postępującym w miarę rozwoju wiedzy. W rezultacie nowe konstrukcje łożysk tocznych mają coraz lepsze właściwości użytkowe przy ustalonych znormalizowanych wymiarach zewnętrznych.

  © P.H.U. FART 2007-2013

  www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk

  Remonty maszyn i urządzeń    Spawanie    Serwis oraz wymiana części urządzeń górniczych, takich jak: kruszarki, przesiewacze, podawacze    Serwis oraz naprawa maszyn typu: ładowarki, koparki, wozidła górnicze    Wymiana oraz wykonywanie okładzin z blachy trudnościeralnej do urządzeń górniczych    Wykonywanie konstrukcji stalowych    Wykonywanie elementowy stalowych wg projektu klienta    Naprawa hydrauliki siłowej    Regeneracja pomp hydraulicznych, silników oraz rozdzielaczy    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Repairs of machinery and equipment    Service and replacement parts mining equipment such as: crushers, screens, feeders    Service and repair of machinery such as: loaders, excavators, dump trucks and mining    Exchange and perform wear of resistant steel sheets for mining equipment    Making the steel constructions    Making the steel elements designed by the our customer    Repair of power hydraulics    Regeneration of hydraulic pumps, motors and valves    Services of welding- including welding surveillance too   


  łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
  [źródło: http://pl.wikipedia.org ]
  Bearings Timken is a global leader in friction management technologies and provides one of the most complete offerings of antifriction bearings in the industry. Product List Find the right bearing products for your application. Timken offers all types of antifriction bearings, bearing kits, and advanced products such as housed units, integrated bearing assemblies and precision assemblies. Services Enhance bearing performance through a wide range of Timken services, including remanufacture and repair, reliability services and training. Interactive Engineering Tools Find a bearing or assembly by searching part numbers or constraints. Also includes tools for determining bearing tolerances, periodic frequencies and interchange for housed units. Where to Buy Use our online locator to find an Authorized Timken Distributor or Timken sales office near you.
  Zaprzyjaznione linki:
  painting services Orangeville painting services interior exterior painting Burlington painting Quality Design Honesty łołyska kleje przemysłowe uszczelnienia natura canoe przyroda kanada traperskie wyprawy wycieczki wędkowanie indianie dywaniki samochodowe akcesoria samochodowe przekładnie kierownicze Wrocław regeneracja przekładni kierowniczych Wrocław mechanika pojazdowa Radwanice Wrocław warsztat samochodowy Radwanice Wrocław auto serwis Radwanice Wrocław