MOCOWANIE POŁĄCZEŃ WAŁ-PIASTA
     Nieodzownymi elementami maszyn i urządzeń są części obrotowe takie jak łożyska, koła pasowe, koła zębate, tuleje, wały itp.

     Istnieją dwa sposoby mocowania tych części względem siebie nieruchomo: poprzez wcisk z użyciem bardzo dużej siły (prasa mechaniczna) lub metodą termiczną, wykorzystującą rozszerzalnośæ cieplną metali i wywołującą obkurczenie się elementu wstępnie rozgrzanego a następnie zchłodzonego po usadowieniu go we właściwym miejscu.

     Klej anaerobowy LOXEAL pozwala na mocowanie części w układzie „wał-piasta” bez wywoływania naprężeń w metalu oraz bez potrzeby dokładnej obróbki części a także bez potrzeby użycia kosztownego sprzętu.

     Można również przy użyciu kleju wspomagaæ metodę wciskania, zapewniając jednocześnie szczelnośæ i większą wytrzymałośæ mechaniczną połączenia.


Aby uzyskaæ więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.Produkty mocujące LOXEAL

¦REDNIO TRWAŁE MOCOWANIE
(średnia wytrzymałośæ - możliwośæ demontażu)

53-11

Do montażu łożysk, zastosowanie ogólneTRWAŁE MOCOWANIE
(wysoka wytrzymałośæ - trudny demontaż)

82-21

Szybkie utwardzanie, precyzyjny montaż połączeń wciskanych
82-33

Szybkie utwardzanie, do ustalania części, również na lekko zaolejonych powierzchniach
83-21

Wysoko wytrzymałe osadzanie i uszczelnianie gwintów
85-21

Szybkie utwardzanie, dla dużych tolerancji pasowania
89-51

Produkt o konsystencji pasty do napraw zużytych wałów i gwintów, bardzo duże tolerancje wymiaroweUwaga: pozostałe kleje zabezpieczające gwinty z oferty LOXEAL na zamówienie.
Aby uzyskaæ więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.

...kleje przemysłowe

M E N U

ANAEROBY


KLEJE
AKRYLOWEKLEJE
BŁYSKAWICZNEKLEJE
EPOKSYDOWEINNE
PRODUKTYPRODUKTY
POMOCNICZEJESDNOSTKI
SYMBOLE
NAZWY

łożyska

© P.H.U. FART 2007-2013

www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
[źródło: http://pl.wikipedia.org ]
FŁT-Kraśnik S.A. jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce. Łożyska produkuje od 1948 roku. W ciągu ostatnich lat z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. Proces przekształceń został zapoczątkowany w 1995 roku i jest wciąż kontynuowany. Wydzielanie spółek z przedsiębiorstwa umożliwiło wydajniejsze i efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ciągła modernizacja parku maszynowego i ciągłe doskonalenie organizacji pracy, umożliwiło znaczny wzrost wydajności i produktywności. Obecnie Fabryka zatrudnia 2000 pracowników i może produkować 16 mln szt. łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością (certyfikaty ISO/TS 16949; ISO 9001) środowiskiem (certyfikat ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikat OHSAS 18001 i PN-N 18001), oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk umożliwiło pozyskanie renomowanych światowych odbiorców i zwiększenie ilości łożysk dostarczanych do pierwszego montażu (OEM and 1 Tier). Wysokiej jakości wyroby FŁT-Kraśnik S.A. znaznalazły nabywców w różnych branżach: