łożyska, kleje przemysłowe, pasy klinowe, Legnica, dolnośląskie     KLEJE ANAEROBOWE


     ..... to płynne tworzywa sztuczne, które po odcięciu powietrza i w kontakcie z metalem polimeryzują (zastygają) tworząc twardą masę plastyczną.

     Tworzywo anaerobowe po zastygnięciu jest odporne na wysokie temperatury, stałe i zmienne obciążenia mechaniczne oraz kontakt z mediami przemysłowymi.

     Spolimeryzowane (utwardzone) tworzywo anaerobowe stanowi wytrzymały i nie starzejący się element konstrukcyjny maszyn, urządzeń i pojazdów.


Wybierz grupę klejów:

INFORMACJE O PRODUKTACH ZABEZPIECZAJĄCYCH GWINTY

INFORMACJE O PRODUKTACH ZABEZPIECZAJĄCYCH GWINTY
INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH GWINTY

INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH GWINTY
INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH KOŁNIERZE

INFORMACJE O PRODUKTACH USZCZELNIAJĄCYCH KOŁNIERZE

INFORMACJE O PRODUKTACH MOCUJĄCYCH W POŁĄCZENIACH WSPÓŁOSIOWYCH

INFORMACJE O PRODUKTACH MOCUJĄCYCH W POŁĄCZENIACH WSPÓŁOSIOWYCH
INFORMACJE O PRODUKTACH IMPREGNUJĄCYCH METAL

INFORMACJE O PRODUKTACH IMPREGNUJĄCYCH METAL


Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.


Odporność klejów anaerobowych na kontakt z cieczami i gazami:


Pełna odporność:

Ciecze:
acetamid, aceton, acetylen (ciekły), akrylonitryl, albumina, aldehydy: benzoesowy (olej z gorzkich migdałów), butylowy, izobutylowy, mrówkowy (zimny), octowy, alkohole: allilowy, amylowy, butylowy, dwuacetonowy, etylowy, furfurylowy, heksylowy, izobutylowy, izopropylowy, metylowy, propylowy, tłuszczowe, ałuny: chromowy, potasowy, sodowy, aminiglikol, aminy kwasów tłuszczowych, amyloamina, anilina, antybiotyki, antychlor - roztwór, antyutleniacze, argon, arsenek ołowiu, arsenian sodowy, asfalt stopiony, atrament, aureomycyna, azotany: cyrkonowy, potasowy, rtęciowy, sodowy, srebrowy, torowy, uranylu, wapniowy, żelazowy, azotyn sodowy, azydobenzen, bacytracyna, barwniki anilinowe i organiczne, bejca kasztanowa i miedziowa, bentonit (emulgator), benzol, benzen, benzosulfonian sodowy, benzyna, bezwodnik kwasu, wolframowego, bezwodnik maleinowy, boksyt, boraks (roztwór), boran amonowy, bromki: amonowy, cynkowy, kadmu, metylu, potasowy, propylu, sodowy, butadien, butylcellosolve, butyloamina, carbitol, cellosolve, cement płynny, suchy i zawiesina, chinon, chloramina, chloran sodowy i wapniowy, chlorki: acetylu, amonowy (salmiak), amylu, barowy, butylu, chromowy, cyjanurowy, cynkowy, glinowy, kobaltawy, litowy, magnezowy, manganowy, miedziowy, nitrozylu, potasowy - roztwór, selenu, sodowy, sulfonylu, sulfurylu, tiofosforylu, tionylu, wapniowy, wapniowy - roztwór, złotowy, żelazowy, chlorobenzen, chlorofil, chloroform (suchy), chlorowodorek benzenu, chłodziwa szlifierskie, chromian amonowy i potasowy, ciecz: bordowska, dielektryczna, i z wymieniaczy jonowych, cukier: krystaliczny, surowy - ciekły, surowy - rafinowany, topiony, Cyjanki: cynkowy alkaliczny, kadmu, miedziowy, potasowy - roztwór, sodowy, srebrowy, złotawy, cykloheksan, cyny: alkaliczna, do lutowania, kwaśna, cynian sodowy, cynk do lutowania, cytrynian wapniowy, czterochlorek krzemu i tytanu, czteroetylek ołowiu, czteronitrometan, dekstran, dekstryna (klej skrobiowy), detergenty, diatomit (ziemia okrzemkowa), dioksan (suchy), dwuamyloamina, dwuazooctan, dwubromoetylen, dwuchloroetylen, dwuchlorofenol, dwuchlorometylen, dwucyjanodwuamid, dwuetyloamina, dwufenyl, dwumetylosulfin, dwupenten-pinen, dwusiarczek węgla, ekstrakty: ligniny, mięsa wołowego, słodowy, waniliowy, z wątroby, emalie lakiernicze, emulsje: asfaltowa, klejowa, polichlorku winylu, olejowe, enzym - roztwór, epichlorohydyna, ergosterol - roztwór, ester fosforanowy i octowy, etanol, eter: butylowy (suchy), dwuchloroetylowy, etylowy, izopropylowy, naftowy (gazolina), etylenodwuamina, etyloamina, etylocellosolve, etylogazolina, etylokrzemian, farby: wodna kazeinowa, do prania, na oleju lnianym, włókiennicze, wodorozcieńczalne, fekalia (nieczystości), fenol, fenylobetanaftyloamina, ferment, floroglucyna, fluorki: amonowo-krzemowy, amonowy, ołowiawy, sodowy, fluoroboran niklowy, fluorokrzemian sodowy, formaldehyd gorący i zimny, fosforany: amonowy, krezylowy, potasowy, wapniowy, fryta porcelanowa, ftalan butylowy, furfurol, gazoliny: aromatyzowana, gammaglobulina, biała, kwaśna, kąpiel alkaliczna, kąpiel kwaśna, gazy i ciecze zawierające fluor, glejta ołowiana, gliceryna C.P. po wyługowaniu alkalicznym, glikokole: glicyna, dwuetylowy, etylenowy, trójetylenowy, glina, glinian sodowy, glioksal, glukoza (cukier skrobiowy), glutaminian sodowy, gluten, granodyna, halon - roztwór, heksadien, heksan, heptan, hydrazyna, hydrochinon, hydroponika - roztwór, izo-oktan, jedwab wiskozowy, jod-jodek potasowy, jod roztwory, jod w alkoholu, jodki: amonowy, potasowy, srebrowy, jodobrom, kadin, kamfora, karboksymetyloceluloza, kawa - koncentrat, kazeina, kąpiele: bromianowa i cyjankowa do kadmowania, cyjankowa do brązowania, cyjankowa do mosiądzowania, cyjankowa do srebrzenia, cyjankowa do złocenia, do cynkowania, do cynkowania (alkaliczna), do cynkowania (kwaśna), do cynowania (kwaśna), do kadmowania, do kobaltowania (kwaśna), do miedziowania (alkaliczna), do miedziowania (kwaśna), do niklowania, do platynowania, do żelazowania (kwaśna), eleksalacyjna, farbiarska, fluoro-boranowa do ołowiowania, wybielająca, ketchup i koncentrat pomidorowy, keton metylowo-etylowy i inne, Kleje: pszeniczny i fenolowe, koncentraty flotacyjne, kreda, kremy kosmetyczne, kreozot, krew ludzka i zwierzęca, krzem aktywny, krzemiany: potasowy i wapniowy, ksantogeniany: celulozy, potasowy, sodowy, ksylol, dwumetylobenzol, kwasy: acetylosalicylowy, akrylowy, arsenowy, benzoesowy, borny, chlorooctowy, cyjanoakrylo-sulfonowy, dwuglikolowy, fenolosulfonowy, fluorokrzemowy 10% zimny, ftalowy, glikolowy, glukonowy, glutaminowy, itakonowy, kreozotowy, maleinowy, mlekowy, hydroksypropionowy, mrówkowy (zimny), oleinowy (gorący), oleinowy (zimny), palmitynowy, pikrynowy - roztwór, piromelitowy, polifosforowy, propionowy, rodanowodorowy, salicylowy, Kwas sorbinowy, stearynowy, sulfamidowy, szczawiowy, tioglikolowy, trójchlorooctowy, undecylenowy, winowy, dwuhydroksybursztynowy, wolframiano- fosforowy, tłuszczowe, kwaśne chromiany: potasowy i sodowy, kwaśny fluorek glinowy, kwaśne siarczany: berylowy, magnezowy, wapniowy, kwaśne siarczyny: amonowy i sodowy, kwaśny tlenek glinowy, kwaśne węglany: glinowy, sodowy, sodowy (roztwór), lakiery - w tym samochodowe, laktoza, lateksy: butadienowo-styrenowy, GRS, kauczukowy, naturalny, piankowy, sulfamidowy, syntetyczny, lecytyna, ligninosulfonian sodowy, liożel - emulsja, lody spożywcze, lox (ciekły tlen), łój, ługi: alkaliczny (alk. solanka) i siarczynowy, łupek, magnezyt, majonez, maltoza (cukier maltozowy), mannit - roztwór, masy: azbestowa, papiernicza - bielona, - chlorowana, - przemyta i bielona, - z farbą, streptomecynowa, winogronowa, maślanka, melasa jadalna i surowa, mentol, merkaptan (ticalkohol), metakrzemian sodowy, metan, metanol (alkohol metylowy), metyloamina, metylocellosolve, metyloizobutyloketon, metylokarbitol, mleczan metylu i wapniowy, mleczko magnezowe, mleko, molibdenian amonowy, monofosforan sodowy, morfolina, morszczyna, mrówczany: amonowo-miedziowy, amonowy, etylu, sodowy, wapniowy, musztarda spożywcza, nadboran sodowy, nadchloran potasowy, nadmanganian potasowy, nadsiarczany: amonowy, potasowy, sodowy, nadtlenki: bielący, sodu, wodoru, nafta, nafta chlorowana, naftalen, naftanian miedziowy, nawózy (roztwory), neopren - emulsja, neopren - lateks, nikiel, nitroalkany suche, nitrobenzen suchy, nitroceluloza, nitrofuran, nitroguanidyna, norit (węgiel aktywny), ocet, octany: amylu, barowy, butylu, celulozy, chromowy, etylu, glinowy, izopropylu, metylu, niklowy, potasowy, sodowy, wapniowy, winylu, oleje: arachidowy, bawełniany, cylindrowy, do pomp próżniowych, kokosowy, kreozotowy, kukurydziany, lniany, mineralny, mineralny biały, oliwkowy (oliwa), opałowy, palmowy, parafinowy (nafta), rybny, rycynowy, smarowy, smołowy, sojowy, sosnowy, spożywczy, talowy, tungowy, (drzewny), zbożowy, do druku tkanin, emulgowane, roślinne, rozpuszczalne, silnikonowe, sulfonowane, uszlachetniające do tkanin, zwierzęce, olejek terpentynowy, oranż metylowy, paliwo do silników odrzutowych, paliwo lotnicze, papka magnezowa, para-dwuchlorobenzen, paraformaldehyd, para niskociśnieniowa, para sterylizacyjna, pasta do zębów, pasta kauczukowa, pektyna, penicylina, pentaerytryt - roztwór, perchlorometylo-merkaptan, perfumy, piasek zawierający fosfor, pięciochloroetan, pikrynian amonowy, piranol, pirogalol, pirol, pirydyna, piwo, płyn hamulcowy, podchloryny: glicyny, sodowy, wapniowy, podsiarczyny: amonowy i sodowy, polewa ceramiczna, potaż (węglan potasowy), Preparaty DDT, Preparaty do szlifowania, Proteiny, Pulpa celulozowa, Pulpa chemiczna, Pulpa rudy żelaza, pulpa sodowa, roccal, ropa naftowa, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalnik plazmy, rozpuszczalniki: octanowy, aromatyczne, chlorowane, roztwory: do mycia tytoniu, mydła (stearyniany), soli - alkaliczny, soli - do peklowania, soli - elektrolityczny, szlamu siarki w siarczku węgla, rtęć, ryboflawina, safrol, salmiak, siarczany: amonowo-niklowy, amonowy, barowy, chromowy, cynkowy, cyrkonowy, dwuetylowy, galowy, glinowo-potasowy, glinowy, kadmowy, magnezowy, manganawy, miedziowy, niklowy, ołowiawy, potasowy, sodowy, uranylu, wapniowy, żelazowy (10%), żelazowy (roztwór nasycony), żelazowy siedmiowodny, siarczki: amonowy i sodowy, siarczyny: sodowy, wapniowy, skrobia, smalec, smary szlifierskie, smary tłuszczowe, smoła węglowa, soda do prania, soki owocowe (cytrynowy, grejpfrutowy, jabłkowy (wino jabłkowe), pomarańczowy, pomidorowy, winogronowy) i buraczany lub pulpa, , sok z kapusty, solanka chlorowana, solanka zimna, sole: fluorowe, metali ziem rzadkich, uranowe, solwent - nafta, sorbit, sól antymonowa, spoiwo rdzeniowe, stopy: emalierski, fosforowy, parafinowy, styren, sulfaminian wapniowy, sulfatiazol, sulfon, syropy: Cola, czekoladowy, kukurydziany, maltozowy, szare mydło (potasowe), szczawian amonowy, szczepionka przeciw polio, szelak, sześciochlorobenzen, sześciofosforan, szlam poliakrylo-nitrylowy, ścieki papiernicze i gorzelnicze, środek smarny Distera, środek spieniający, środki farmaceutyczne, środowiska bakteryjne, terpentyna, tiocyjanian amonowy, tiokarbamid, tiomocznik, tlenki: cynkowy, cynkowy w wodzie, glinowy, glinowy aktywny, żelaza, tłuszcze spożywcze i zwierzęce, toluen, toluol (metylobenzol), topnik, trioxan, trójchloroetan, trójchloroetylen, trójchlorometan, trójetanoloamina, trójfosforan sodowy, trójtlenek antymonu, tymol, wapno bielące i gaszone, wazelina, węgiel aktywny, węglany: amonowy, barowy, magnezowy, potasowy, sodowy, wapniowy, węglowodór chlorowany, witaminy w oleju, woda: zwykła (o różnym pH), chlorowana, demineralizowana, destylowana, kopalniana, kukurydziana, miękka, morska, odsolona, pitna, pralnicza, zawierająca węglany, zeolitowa, wodorotlenki: glinowy, magnezowy, potasowy, 20% zimny, wapniowy, wodór, wodzian hydrazyny, woski: chlorowany, Halo, polioksyetylenowy, wódka tarninowa, wybielacz do prania, wywar maltozowy, wywar whisky, wywoływacz - roztwór, zaciery: gorzelniany, zbożowy, z ziarna, zawiesiny: polichlorku winylu, popiołu, szmergla, żelatyna spożywcza, żelazocyjanek sodowy i wapniowy, żel krzemionkowy, żywice: izocyjanianowa, melaminowa, terpenowa w alkoholu, fenolowe.


Gazy:
acetylen, amina, amoniak (salmiak), azot gazowy, butadien - ciekły, butylen - ciekły, chlorek metylu, chlorowodór, cyjan gazowy, dwutlenek siarki, dwutlenek siarki - suchy, etan, eter, etylen (dwutlenek węgla gazowy), gaz generatorowy 50 psi, gaz koksowniczy zimny, gaz paleniskowy zimny, gaz ziemny, gazy fabryczne, hel, izobutan, kwas solny gazowy, metan, pary kwasu siarkowego, powietrze, propan, propylen, siarczek węgla gazowy, siarkowodór wilgotny i suchy, tlenek etylenu, tlenek węgla gazowy, trójtlenek siarki suchy, wodór gazowy.
Częściowa odporność - zaleca się próby:

Ciecze:
aldehyd mrówkowy (gorący), brom ( roztwór), bromowodór, chlorek metylu, dwutlenek chloru, fluorowodór - gaz, freon,
kąpiel do chromowania, kwasy: akumulatorowy, azotowy do 20%, chromowy do 50% zimny, cyjanowodorowy, pruski, fosforowy 10% gorący, galusowy, karbolowy, masłowy, mrówkowy (gorący), nadchlorowy, nadsiarkowy, nikotynowy, octowy, siarkawy, siarkowy do 75%, solny, chlorowodorowy, tolueno-sulfonowy, sulfonowe, mieszanina chromowa,
nadtlenek wodoru stężony, roztwór kwasu cytrynowego gorący, roztwór kwasu cytrynowego zimny (tanina), kwas garbnikowy (zimny), tanina kwebracho, woda gotująca, wodorotlenki: amonowy, barowy, sodowy 20% gorący, 50%-70% zimny.


Gazy:
cyjanowodór, freon (11-12-21-22), gaz koksowniczy gorący, gaz paleniskowy gorący.
Brak określonej odporności - zaleca się próby:

Ciecze:
amoniak gazowy, bezwodnik kwasu azotowego, brom, chlor (ciekły), chlor (suchy), kąpiel bieląca (chlorowa), kwasy: azotowy dymiący, azotowy rozcieńczony, chlorosulfonowy, chromowy 50% gorący (40-80°C), fluorowodorowy, nadmanganowy, siarkowy 75-100%, siarkowy dymiący, ozon ciekły, wodorotlenek sodowy 50%-70% gorący.


Gazy:
chlor - ciekły, chlor gazowy - suchy, ozon, tlen, tlen 150 psi, trójtlenek siarki gazowy .Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowań oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.
...kleje przemysłowe

M E N U

ANAEROBY


KLEJE
AKRYLOWEKLEJE
BŁYSKAWICZNEKLEJE
EPOKSYDOWEINNE
PRODUKTYPRODUKTY
POMOCNICZEJESDNOSTKI
SYMBOLE
NAZWY

łożyska

© P.H.U. FART 2007-2013

www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk

Remonty maszyn i urządzeń    Spawanie    Serwis oraz wymiana części urządzeń górniczych, takich jak: kruszarki, przesiewacze, podawacze    Serwis oraz naprawa maszyn typu: ładowarki, koparki, wozidła górnicze    Wymiana oraz wykonywanie okładzin z blachy trudnościeralnej do urządzeń górniczych    Wykonywanie konstrukcji stalowych    Wykonywanie elementowy stalowych wg projektu klienta    Naprawa hydrauliki siłowej    Regeneracja pomp hydraulicznych, silników oraz rozdzielaczy    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Usługi spawalnicze (w tym spawanie dozorowe)    Repairs of machinery and equipment    Service and replacement parts mining equipment such as: crushers, screens, feeders    Service and repair of machinery such as: loaders, excavators, dump trucks and mining    Exchange and perform wear of resistant steel sheets for mining equipment    Making the steel constructions    Making the steel elements designed by the our customer    Repair of power hydraulics    Regeneration of hydraulic pumps, motors and valves    Services of welding- including welding surveillance too   


łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
[źródło: http://pl.wikipedia.org ]
FŁT-Kraśnik S.A. jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce. Łożyska produkuje od 1948 roku. W ciągu ostatnich lat z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. Proces przekształceń został zapoczątkowany w 1995 roku i jest wciąż kontynuowany. Wydzielanie spółek z przedsiębiorstwa umożliwiło wydajniejsze i efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ciągła modernizacja parku maszynowego i ciągłe doskonalenie organizacji pracy, umożliwiło znaczny wzrost wydajności i produktywności. Obecnie Fabryka zatrudnia 2000 pracowników i może produkować 16 mln szt. łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością (certyfikaty ISO/TS 16949; ISO 9001) środowiskiem (certyfikat ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikat OHSAS 18001 i PN-N 18001), oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk umożliwiło pozyskanie renomowanych światowych odbiorców i zwiększenie ilości łożysk dostarczanych do pierwszego montażu (OEM and 1 Tier). Wysokiej jakości wyroby FŁT-Kraśnik S.A. znaznalazły nabywców w różnych branżach:
Zaprzyjaznione linki:
painting services Mississauga painting services free estimates painting Terra Cotta painting residential commercial łołyska kleje przemysłowe uszczelnienia natura canoe przyroda kanada traperskie wyprawy wycieczki wędkowanie indianie dywaniki samochodowe akcesoria samochodowe przekładnie kierownicze Wrocław regeneracja przekładni kierowniczych Wrocław mechanika pojazdowa Radwanice Wrocław warsztat samochodowy Radwanice Wrocław auto serwis Radwanice Wrocław