KLEJE AKRYLOWE MODYFIKOWANE

     (strukturalne kleje akrylowe aktywowane chemicznie)

Arkusz Danych Technicznych 33-00     Arkusz Danych Technicznych 33-47

     Dwukomponentowe kleje polimeryzujące w szczelinie złącza w ciągu kilku minut, do klejenia strukturalnego metali, kamienia, drewna, szkła, ceramiki, ferrytów, twardych tworzyw sztucznych (za wyjątkiem poliolefin). Wysoka wytrzymałość, odporność na starzenie, wibracje, zmienne obciążenia mechaniczne i termiczne.

     Przy użyciu aktywatorów kleje te utwardzają się w temperaturze pokojowej. W zależności od rodzaju kleju można nakładać na klejone powierzchnie osobno klej i aktywator albo też można je uprzednio zmieszać . Do niektórych klejów (LOXEAL 33-00) używa się aktywatorów o niskiej lepkości. Tych klejów nigdy nie należy uprzednio mieszać. W tych przypadkach trzeba zawsze oddzielnie nakładać klej i aktywator. Proces utwardzania rozpoczyna się dopiero po połączeniu części.

     Eliminując płynny aktywator opracowano także kleje akrylowe z aktywatorami o tej samej konsystencji (LOXEAL 33-22, 33-47). Są tutaj dwa sposoby nanoszenia osobno kleju i aktywatora: wstęga obok wstęgi albo jedna wstęga na drugiej (tzw. system „płytkiego mieszania”). Kiedy klejone części zostaną połączone, produkt wymiesza się pod wpływem ruchów podczas montażu. Można też klej wymieszać bezpośrednio przed naniesieniem na miejsce klejenia. Daje to tę dogodność, że nanosi się już gotowy, wymieszany uprzednio produkt i mieszanie nie jest uzależnione od ruchów łączonych części podczas montażu.


     Modyfikowane kleje akrylowe charakteryzują się zwykle następującymi cechami:
  • bardzo wysoka odporność na ścinanie i rozciąganie
  • duża odporność na uderzenia
  • szeroki zakres temperatur pracy (-55°C do +120°C)
  • możliwość klejenia prawie wszystkich sztywnych materiałów (bez poliolefin)
  • dobra zdolność wypełniania szczelin (szczególnie przy wstępnym mieszaniu)
  • dobra odporność środowiskowa


Typowe zastosowania klejów na bazie modyfikowanych akrylanów:

 33-00 + Akt. 20   Zastosowanie ogólne, elastyczny klej akrylowy 
 33-22 (A+B)   Klejenie metali i ferrytów     
 33-47 (A+B)   Klejenie metali, ceramiki i tworzyw sztucznych     
 33-47 + Akt.18   Klejenie niektórych tworzyw (ABS, Polistyren, Poliwęglan) 
 z metalami lub metal-metal 


Dane techniczne klejów akrylowych modyfikowanych LOXEAL:

Numer Kolor Lepkość
25°C [mPa.s]
Czas wiązania
wstępnego
[min]
Czas osiągania
wytrzymałości
funkcjonalnej
[min]
Wytrzymałość na
rozciąganie
DIN53283[N/mm2]
Udarność
[N/mm]
Szczelina
[mm]
33-00+Akt.20 bursztynowy 20000 - 40000 1 - 4 30 - 60 18 - 30 2 - 3 0,05 - 1
33-22 A+B bursztynowy 8000 - 16000 1 - 3 30 - 60 12 - 20 3 - 5 0,05 - 1
33-47 A+B bursztynowy 5000 - 15000 1 - 3 30 - 60 15 - 25 3 - 5 0,05 - 1
33-47M+Akt.18 bursztynowy 8000 - 20000 1 - 3 30 - 60 15 - 25 3 - 5 0,05 - 1


Właściwości fizyczne:

 Kompozycja:   żywica akrylowa  
 Zakres temperatur pracy:   -50°C +120°C 
 Przewodność cieplna: (W/mK):   0,1 
 Współczynnik rozszerzalności cieplnej: ( 1/K ):   80 - 120 x 10 E-6 
 Stała dielektryczna: DIN 53483 ( MHz ):   4,6 Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów,
ich zastosowañ oraz możliwości kupna prosimy o kontakt.
...kleje przemysłowe

M E N U

ANAEROBY


KLEJE
AKRYLOWEKLEJE
BŁYSKAWICZNEKLEJE
EPOKSYDOWEINNE
PRODUKTYPRODUKTY
POMOCNICZEJESDNOSTKI
SYMBOLE
NAZWY

łożyska

© P.H.U. FART 2007-2013

www.phufart.pl  |  O nas  |  Dane teleadresowe  |  Dojazd  |  Zasady współpracy  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Oferta handlowa  |  kleje  |  kleje - anaeroby  |  kleje - anaeroby - gwinty  |  kleje - anaeroby - rury  |  kleje - anaeroby - kołnierze  |  kleje - anaeroby - mocowania  |  kleje - anaeroby - impregnaty  |  kleje - akrylowe  |  kleje - akrylowe - modyfikowane  |  kleje - akrylowe - uv  |  kleje - błyskawiczne  |  kleje - blyskawiczne - istant  |  kleje - błyskawiczne - cyjanoakrylowe  |  kleje - epoksydowe  |  kleje - inne - produkty  |  kleje - produkty - pomocnicze  |  kleje - jednostki - symbole - nazwy  |  katalogi  |  materiały na temat łożysk


łożyska, łożysko - część urządzeńnia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łoyskujca) inną jego część (łoyskowaną) w sposób umożliwiający jej wzgldny ruch obrotowy (np. wał). Cechy materiału łożyskowego: dobrą odksztacalnością, odpornoą na zatarcie, mały wspczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymaość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymaołość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilno geometryczna, dobra obrabialno.
[źródło: http://pl.wikipedia.org ]
FŁT-Kraśnik S.A. jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce. Łożyska produkuje od 1948 roku. W ciągu ostatnich lat z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. Proces przekształceń został zapoczątkowany w 1995 roku i jest wciąż kontynuowany. Wydzielanie spółek z przedsiębiorstwa umożliwiło wydajniejsze i efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ciągła modernizacja parku maszynowego i ciągłe doskonalenie organizacji pracy, umożliwiło znaczny wzrost wydajności i produktywności. Obecnie Fabryka zatrudnia 2000 pracowników i może produkować 16 mln szt. łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością (certyfikaty ISO/TS 16949; ISO 9001) środowiskiem (certyfikat ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikat OHSAS 18001 i PN-N 18001), oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk umożliwiło pozyskanie renomowanych światowych odbiorców i zwiększenie ilości łożysk dostarczanych do pierwszego montażu (OEM and 1 Tier). Wysokiej jakości wyroby FŁT-Kraśnik S.A. znaznalazły nabywców w różnych branżach: